Aneu a la barra d'eines

Jornades d’acollida del curs 2021/2022

Idiomes: Anglés, Alemà, Italià i Francés:

Inici de curs: el 13 d'octubre

Estem en procés de matrícula (introducció de dades a Itaca). Quan l'aula virtual estiga activa s'avisarà en aquest apartat del web.

 

Valencià JQCV:

Inici de curs: el 18 d'octubre

Estem en procés de matrícula (introducció de dades a Itaca). Quan l'aula virtual estiga activa s'avisarà en aquest apartat del web.

 

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISENY: CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES

Inici de curs: el 20 d'octubre

Estem en procés de matrícula (introducció de dades a Itaca). Quan l'aula virtual estiga activa s'avisarà en aquest apartat del web.

 

ACCÉS ALS ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS: CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES

Inici de curs: el 20 d'octubre

Estem en procés de matrícula (introducció de dades a Itaca). Quan l'aula virtual estiga activa s'avisarà en aquest apartat del web.

 

 

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES

Inici de curs: el 4 d'octubre

Jornades d'acollida: Pot consultar-ne la gravació des de la seua aula virtual de tutoria.

El vídeo tutorial amb les instruccions de com accedir a l’aula virtual en aquest enllaç

 

 

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES

Inici de curs: el 4 d'octubre

Jornades d'acollida: Pot consultar-ne la gravació des de la seua aula virtual de tutoria.

El vídeo tutorial amb les instruccions de com accedir a l’aula virtual en aquest enllaç

 

 

Cicles Formatius, Graduat en Educació Secundària (GES), Batxillerat i curs de Preparació a les Proves d'Accés a la Universitat +25/+45:

Inici de curs: el 27 de setembre

Jornades d'acollida: Pot consultar-ne la gravació des de la seua aula virtual de tutoria.

El vídeo tutorial amb les instruccions de com accedir a l’aula virtual en aquest enllaç