Curs de preparació de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys