Curs de preparació de la prova d’accés als estudis artístics superiors.