Admissió i matrícula: cursos d’idiomes

1. Matrícula 

PERÍODE DE MATRÍCULA D'IDIOMES CURS 2021-22

Matrícula telemàtica oberta a partir del 5 de juliol de 2021.

Valencià JQCV (tots els nivells): 5 i 6 de juliol

Anglés (tots els nivells): 7 i 8 de juliol

Idiomes (Alemany, Francés, Italià): del 9 al 12 de juliol

Després d'estes dates el formulari es tornarà a obrir si queden places disponibles. Consulteu l'apartat 5 (Places disponibles) o el web.

Consulteu requisits de matrícula, segons el cas, apartats 2, 3 i 4.

  • Escanegeu i prepareu la següent documentació:
  1. DNI o NIE en vigor. Per a l'alumnat estranger, consulteu els requisits d'admissió i matrícula.
  2. Foto tamany carnet.
  3. Document emplenat i signat de cessió de dades, imatge i compromís COVID.
  4. Certificat d'idiomes que vos permeta matricular-vos en el nivell desitjat.

El formulari és una plataforma que s'obrirà en les dates de matrícula, on has d'introduir les teues dades i pujar els teus arxius de la documentació requerida. Quan cliques"enviar" aquesta plataforma envia tota la documentació a la secretaria del centre. L'enllaç al formulari estarà just en la paraula "formulari" i la voràs escrita en color blau quan l'enllaç estiga actiu, és a dir, quan s'òbriga la matrícula.

Quan la secretaria del centre formalitze la teua matrícula, rebràs un correu electrònic amb el resguard de matrícula. Sols en eixe moment es considerarà que estàs matriculat/ matriculada.

ATENCIÓ: No s'atendrà les sol·licituds que no continguen tota la documentació requerida. L'admissió es realitzarà per estricte ordre de recepció dels formularis de sol·licitud, i sempre que hi queden places disponibles.

 

2. Requisits per a la matrícula en Anglés
3. Requisits per a la matrícula d'Alemany, Francés o Italià
4. Requisits per a la matrícula en Valencià
5. Places disponibles