QUALIFICACIONS DEFINITIVES DE LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR. CEEDCV

L'alumnat pot passar a partir de les 12:00 del dia 10 de juliol per la secretaria del CEED per replegar el certificat de les qualificacions obtingudes en la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

Aquest document s'ha de presentar al centre que s'haja triat en primera opció per fer el cicle formatiu abans del dia 14 de juliol.

L'alumnat que haja de fer el cicle formatiu al CEED no és necessari que presente aquest certificat.

El dia 20 de juliol eixiran els llistat provisionals dels alumnes amb el centre i cicle formatiu assignat.

De l'1 fins al 9 de setembre podreu fer la matrícula al cicle formatiu triat al centre corresponent.

Descarrega el llistat