Proves lliures GES

Tribunal 1_VAL: Divendres, 19 de juny de 2020
C/ Casa de la Misericòrdia, 34 · València

Dia de les proves:

19 juny

Horari

09:30 a 11:30

Processos i Instruments Matemàtics

Naturalesa, Ecologia i Salut

Ciència i Tecnologia

11:30 a 12:00 Descans

12:00 a 14:00

Món del Treball

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals

16:00 a 19:00

Valencià

Castellà

Llengua Estrangera

Instruccions per a la prova:

 • Este és el TRIBUNAL 1 de VALÈNCIA. En la ciutat hi ha 5 tribunals més. Comprova abans del dia 19 de juny a quin centre has d’acudir a examinar-te en este enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/VALENCIA_llistes_provisionals_admesos_exclosos_prova_GES_juny_2020.pdf .

 • Per favor, NO ES PRESENTE a les proves si presenta símptomes de Covid-19.

 • És obligatori l’ús de mascareta per a accedir a les proves.

 • No es permetrà l’accés al recinte d’acompanyants. Només podran passar les persones inscrites a les proves.

 • 45 minuts abans de l'inici de la prova es nomenarà i identificarà a cada participant, que haurà de mostrar el seu DNI o passaport (nacionalitat espanyola), o el seu NIE (altres nacionalitats) - imprescindible que estiguen en vigor.

 • És imprescindible una fotocòpia del seu document d'identificació (DNI, NIE) si no la va aportar en el moment de la matrícula.

 • Si ha fet la inscripció a les proves telemàticament, però no ha aportat la documentació en paper presencialment al PROP, aporte-la en dia de la prova, original i còpia, per tal que el tribunal la consigne. En cas contrari, no serà admés / admesa:

  • 2 exemplars de la instància de sol·licitud (per a l’Administració i per a la persona interessada)

  • Original i còpia del DNI o NIE (en vigor).

  • Altra documentació, si és el cas (convalidacions de mòduls o exempció de Valencià).

 • No es permet l'ús de dispositius mòbils o electrònics, calculadora ni diccionari. La prova s'ha realitzar en bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis.

 • S'ha de realitzar la prova de tots els mòduls, a excepció d'aquells que ja es tinga superats i acreditats convenientment. En cas de dubte consulte el Tribunal.

Notes provisionals:

27 juny: consulteu ací.

Reclamacions:

27 juny-1 juliol:

Notes definitives

2 juliol: consulteu ací:

Recollida de certificats a la secretaria del CEED.