Resultats prova d’accés a cicles 2020

Llistat de qualificacions

Descarrega el llistat

Instruccions per a la reclamació

1.- DADES I FORMA DE FER LA RECLAMACIÓ.
La reclamació de les qualificacions obtingudes en la PAC de GS que ha organitzat al centre se sol·licitarà per correu electrònic al president del tribunal (joan.perales@ceedcv.es) des del dia 6 de juliol fins a les 18:00h del dia 7 de juliol.
En el correu heu d’indicar nom i cognoms, un telèfon de contacte, la matèria que voleu reclamar i els motius.

2.- RESPOSTA DEL TRIBUNAL.
El tribunal fixarà per al matí del dia 8 de juliol, la distribució dels alumnes i matèries a revisar i ho comunicarà als reclamants per correu electrònic.
El professor de l’assignatura i alguns membres del tribunal valoraran els arguments que adduísca l’alumne en la revisió.

3.- LES QUALIFICACIONS.
Després de la revisió i reclamació, si procedeix el tribunal modificarà la qualificació de l’alumnat. Cal deixar constància que la revisió por incrementar la qualificació o també pot reduir-la segons les respostes.

4.- LLISTAT DEFINITIU.
El dia 10 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Perquè en prenga coneixement dels fets i als efectes oportuns.

Interpretació de les qualificacions

Part Comuna:

Castellà i matemàtiques ponderen per 0,35. Anglés per 0,20. TIC per 0,10

Si la qualificació total de la part és 4 o superior pot compensar-se amb la part específica.

Si la qualificació d’una assignatura és 5 o major en pot conservar per a altra prova.

Part Específica:

Cada assignatura compta el 50%, les puntuacions de 4 o superior fan mitjana amb la part comuna.

Qualificació total:

És la mitjana de la part comuna i la específica, si la qualificació és superior a 5, la prova d'accés està superada.

Descarrega tota la informació