Videoconferència d’orientació a les proves d’accés a la universitat

El dijous 14 de maig del 2020 es realitzarà una videoconferència d'orientació a les proves d'accés a la Universitat per a l'alumnat que aquest interessat a presentar-se a aquesta prova.a.

Consulta a l'aula virtual per a poder connectar-te.