Quins son els avantatges de les carpetes compartides?

Compartir carpetes és preferible al reenviament o redireccionament* per les següents raons:

  • No canvia les metadades (data, remitent, destinataris, etc.) del correu electrònic
  • No duplica els correus i per tant no ocupa espai d’ús del seu compte.

Tens més informació en aquesta guia (guia carpetes compartides i regles de correu)