QUINA IDENTITAT DIGITAL HE D’USAR PER ACCEDIR A L’EQUIP DOCUMENTAR?

Per accedir a l’equip documentar cal usar les credencials de la Identitat digital de centre o de qualsevol persona de l’equip directiu.  

Per a més detalls de com generar enllaços oberts a través de l’equip Documentar fes clic a l’enllaç següent: enllaç.