Quina és la diferència entre OneDrive i SharePoint?

En OneDrive pots guardar els teus arxius i carpetes privats i tens el control total d’accés, mentre que el SharePoint s’utilitza per a la col·laboració amb els altres membres del Claustre, del departament, de l’equip directiu o de grups de treball del centre.

Tens més informació en aquesta guia (accés guia Gestió Documentació).