PUC USAR BÚSTIES DE CORREU COMPARTIT PER AL MEU CENTRE?

S’ han creat dues bústies de correu compartits per als centres educatius, una per a secretaria i una altra per a la coordinació TIC del centre. Aquesta guia pretén ajudar a la configuració i gestió d’ aquestes bústies.

Les bústies tindran el format

[codi_centre].secretaria@edu.gva.es
[codi_centre].ctic@edu.gva.es

Les bústies estan associades inicialment a la identitat de centre. Els centres han de gestionar les persones que hi poden accedir.