PER QUÈ LA MEUA IDENTITAT DIGITAL TALLA EL MEU SEGÓN COGNOM?

La longitud de la identitat digital està limitada a 29 caràcters per restriccions tècniques de les diferents aplicacions en què es podrà utilitzar.

Aquesta longitud màxima és la que provoca que determinades identitats digitals de docents i no docents figurin de manera incompleta el segon cognom.