Per a què puc emprar les carpetes compartides?

  • Quan una persona s’encarrega de separar i filtrar els correus que s’han de transferir a un membre de l’equip directiu o a una altra persona del claustre.
  • Quan una persona de l’equip directiu se’n va de permís o està de baixa.
  • Quan vàries persones estan treballant en el mateix projecte.
  • Cada vegada que vàries persones necessiten accés a informació compartida.

Tens més informació en aquesta guia (guia carpetes compartides i regles de correu)