On s’ha de guardar la documentació sensible del centre?

La documentació sensible del centre pot guardar-se en alguns espais del OneDrive del centre en casos molt especials. L’equip directiu ha de gestionar aquests espais i controlar l’accés a aquests.

Tens més informació en aquesta guia (accés guia Gestió Documentació).