Noves guies bàsiques per a equips directius i docents de centres CDC

Ja teniu a la vostra disposició diverses guies bàsiques per a ajudar a docents i equips directius de centres CDC. Totes aquestes guies les podeu trobar en la nostra secció de MANUALS I GUIES

  1. Guia bàsica CDC: dirigit a equips directius i coordinadors CDC, trobaràs la informació bàsica per a implantar el CDC en el teu centre educatiu..

MANUALS i GUIES >> CDC >> 3. GUIA BÀSICA CENTRES CDC

2. Guia bàsica docents CDC: perquè els docents que s’incorporen a un centre CDC tinguen una visió global de les eines de què disposen.

MANUALS I GUIES >> CDC > 4. GUIA BÀSICA DOCENTS CDC

3. Guia d’implantació del CDC en centres educatius: Inclou les etapes d’implantació que es poden anar desenvolupant al ritme que cada centre considere oportú.

MANUALS I GUIES >> GESTIÓ DE CENTRE >> 16. GUIA IMPLANTACIÓ CDC EN CENTRES EDUCATIUS

Esperem us siga d’utilitat!