NOU EQUIP DE GESTIÓ: EQUIP DIRECTIU


S’han creat els Teams per a Equips Directius. Per al seu ús, heu de saber que:

  • És un teams de tipus Docent.
  • Tant els components de l’equip directiu, com la ID de centre, són propietaris de l’equip.
  • Teniu la possibilitat de canviar el rol de propietari a membre de qualsevol, si ho considereu necessari.
  • Els canvis de càrrecs a Ítaca es veuran reflectits en la sincronització de membres de l’equip.
  • No s’aconsella que inclogueu manualment a altres membres o propiearios de fora de la direcció, ja que en cas de baixa, aquesta no serà automàtica i haurà de ser també manual, la qual cosa pot comportar un problema de seguretat.
  • Respecte als continguts de l’equip, gestió de canals públics o privats, no hi ha cap criteri establit, per la qual cosa podeu donar-li l’ús que considereu oportú.
  • Els arxius emmagatzemats en el sharepoint associat a l’equip no es poden compartir cap a fora del Tenant com en l’equip Documentar per motius de seguretat, encara que sí que poden compartir-se dins del Tenant.

Us convidem que li doneu ús i esperem els vostres comentaris.
L’equip CDC.