CREACIÓ D’EQUIPS DE TEAMS CLASSE PER AL PROFESSORAT

Els equips de Classe es generen des de Conselleria amb les dades de matrícula d’ITACA.

El professorat ha de demanar els seus TEAMS des del mòdul d’ITACA docent.

La generació d’equips en Microsoft Teams es produeix tots els dies a partir de les 19.00 h. Es tracta d’un procés que dura diverses hores, amb la qual cosa possibles canvis es veuen al l’endemà.

Es genera un equip per cada grup, desdoble o agrupació que té un professor. Perquè es genere, el professor ha de sol·licitar la creació de l’equip en TEAMS a través del mòdul docent en la pantalla habilitada per a això.

Addicionalment es genera un equip per grup oficial (Tutoria)

IMPORTANT: Només es tindrà en compte la informació de l’horari vigent, desdobles i agrupacions que estiguen introduïdes en ITACA.

COM ACTUALITZAR ELS EQUIPS DE CLASSE SI ES MATRICULA NOU ALUMNAT

  1. Fes clic sobre el botó Actualitza alumnat
  2. Selecciona l’equip que vols actualitzar
  3. Apareix un missatge d’advertència amb el nombre d’alumnat matriculat.

4. Fes clic En “Accepte”

Has de seguir aquest ordre i recordar polsar sobre l’equip a actualitzar.