Comunicat de creació de noves bústies compartides

Estimada directora/Estimat director.

Com ja li informàrem, els centres ja disposen de dues bústies compartides per a la coordinació TIC i per a la secretaria del centre amb el format [codi_centre].ctic@edu.gva.es i [codi_centre].secretaria@edu.gva.es respectivament.

De manera addicional, s’està procedint a generar les següents bústies compartides per a la comunicació del centre amb l’exterior:

  • Per a gestionar consultes d’informació, la bústia [codi_centre].info@edu.gva.es.
  • Per a gestionar projectes amb persones u organismes externs, com per exemple Erasmus, la bústia [codi_centre].projectes@edu.gva.es.
  • Per a gestionar la formació en centres de treball (FCT), la bústia [codi_centre].fct@edu.gva.es. Aquesta bústia només per als centres amb Formació a Centres de Treball.

Per obtindre més informació sobre bústies compartides, així com la seua gestió i configuració, pot consultar la guia sobre l’ÚS DE BÚSTIES COMPARTIDES en:

Salutacions

València, 21 de juny  de 2022

Signat: SICE – SDGIEI