COM SERÀ LA FORMACIÓ DELS CENTRES QUE PERTANYEN A CDC?

Es donarà formació certificada al professorat dels centres que formen part d’aquest projecte.

Hi ha una primera formació per a les dues persones que lideren el projecte a cada centre i una formació posterior per a la resta de professors.

Fins al moment la formació inicial s’ha estructurat en quatre sessions de quatre hores de durada online en dies consecutius i la formació per a la resta de professors  s’ha dut a terme a través d’un curs MOOC amb data d’inici i finalització, en aquest curs el professorat pot assolir els objectius en funció de la seva disponibilitat.

Si el curs està finalitzat, la certificació s’obté pel CEFIRE (20 hores).  El contingut dels cursos es basa en la integració de l’Office 365 amb les diferents eines ja habituals en els centres com Web Família, Aules, ITACA, PortalEdu o Lliurex. També hi ha sessions per ampliar els teus coneixements de les aplicacions de l’Office 365.