COM PUC TREBALLAR AMB VÀRIES BÚSTIES DE CORREU A LA VOLTA?

Pots ser que vulgues treballar amb dos o més bústies al mateix temps, com la bústia de la id de centre i la teua personal.

Aleshores pots:

1.Obrir cada bústia en una finestra del mateix navegador fent  ús dels perfils del navegador: per exemple, crear un perfil per al docent i un altre per a la ID de centre.

2.Emprar dos navegadors diferents per a obrir cada bústia.

Recomanem fer ús dels temes d’Outlook per a ajudar a distingir les bústies.