COM PUC RECUPERAR UN EQUIP DE TEAMS ESBORRAT?

En cas d’eliminació accidental d’un equip del Teams, l’equip es pot recuperar. 

Centres de Secundària i Formació professional: Si has esborrat un equip de Teams, disposes de 30 dies per a recuperar-lo seguint aquestes instruccions. Passats 30 dies, no podràs recuperar-lo, però si podràs crear-lo de nou a través d’ITACA 3, com s’explica en el punt anterior. 

Centres de primària i de règim especial: Si has esborrat un equip de Teams, disposes de 30 dies per a recuperar-lo seguint aquestes instruccions. Passats 30 dies, no podràs recuperar-ho. Els equips de primària es creen d’ofici a principi de curs.