Com puc millorar la comunicació dels equips docents usant Teams?

Dins del Teams Claustre pots crear un canal públic anomenat Equips Docents per fer arribar notificacions relatives a l’ acció tutorial i que tot el claustre estiga assabentat. Un curs de coordinació docent a Aules és la millor eina per recollir i registrar informació sobre els grups d’ alumnat de manera ordenada.  Pots enllaçar aquest curs de Coordinació d’Equips Docents que has creat a Aules com una pestanya dins del canal públic d’ Equips Docents. A més, pots crear etiquetes per als diferents Equips Docents usar-les per crear xats i programar reunions virtuals dels equips docents amb facilitat. 

Per a més informació consulta la guia de Coordinació d’Equips Docents aquí