COM PUC CANVIAR ELS PERMISOS DE VISUALITZACIÓ DELS VÍDEOS QUE CREE I QUE PUGE A STREAM?

Stream és una ferramenta de vídeo de Microsoft 365. Per defecte els vídeos que puges o que cregues en Stream poden ser visualitzats per tots els membres de la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana que tinguen identitat digital edu.gva.es. Per a fitar les persones que poden veure els teus vídeos pots seleccionar que només els puguen veure les persones que siguen membres dels teus grups de Microsoft (com equip Claustre, equip documentar o grups de classe) o pots introduir les identitats digitals de les persones amb què ho vols compartir. Per a veure les intrucciones detallades pots anar a este enllaç.