COM PUC ACCEDIR AL TEAMS CDC-SUPORT?

Poseu-vos en contacte amb tots els centres CDC a través del Fòrum de debat de l’equip de Teams CDC SUPORT! Som una comunitat activa i ens ajudem entre nosaltres.

  1. Accedeix a http://www.office.com i identifica’t amb la teva identitat digital
  2. Accedeix a Teams.
  3. Sol·licita Unir-se a un equip
  4. Escriu aquest codi d9645wj
  • Fes servir el canal «1. Recursos» del nou Teams per consultar novetats, comunicats i guies.
  • Fes servir el canal «2. Debats i consultes» del nou Teams per plantejar consultes, dubtes i suggeriments que de forma col·laborativa es podran contestar i compartir.

Pots consultar com obtenir suport en AJUDA – CDC (gva.es).