COM CREAR L’ESTRUCTURA DE L’EQUIP CLAUSTRE?

Els centres CDC poden utilitzar el Teams com a eina per ajudar a gestionar el centre educatiu. Per a això, es crea automàticament un equip anomenat CLAUSTRE que inclou tots els components del claustre. Per a la millor gestió i organització d’aquest equip, s’ha preparat una guia per dur a terme l’estructura amb l’ajuda i opinions dels diferents centres educatius. L’objectiu és que l’estructura siga útil i comuna al tipus de centre. Per consultar la guia de creació de canals per a l’equip de CLAUSTRE podeu veure aquest enllaç.