COM PUC ACCEDIR AL TEAMS CDC-SUPORT?

Poseu-vos en contacte amb tots els centres CDC a través del Fòrum de debat de l’equip de Teams CDC SUPORT! Som una comunitat activa i ens ajudem entre nosaltres.

  1. Accedeix a http://www.office.com i identifica’t amb la teva identitat digital
  2. 2. Accedeix a Teams.
  3. Sol·licita Unir-se a un equip
  4. Escriu aquest codi d9645wj.
  • Fes servir el canal «1. Recursos» del nou Teams per consultar novetats, comunicats i guies.
  • Fes servir el canal «2. Debats i consultes» del nou Teams per plantejar consultes, dubtes i suggeriments que de forma col·laborativa es podran contestar i compartir.

Com puc millorar la comunicació dels equips docents usant Teams?

Dins del Teams Claustre pots crear un canal públic anomenat Equips Docents per fer arribar notificacions relatives a l’ acció tutorial i que tot el claustre estiga assabentat. Un curs de coordinació docent a Aules és la millor eina per recollir i registrar informació sobre els grups d’ alumnat de manera ordenada.  Pots enllaçar aquest curs de Coordinació d’Equips Docents que has creat a Aules com una pestanya dins del canal públic d’ Equips Docents. A més, pots crear etiquetes per als diferents Equips Docents usar-les per crear xats i programar reunions virtuals dels equips docents amb facilitat. 

Per a més informació consulta la guia de Coordinació d’Equips Docents aquí

Com puc gestionar les absències del professorat?

Una forma ràpida i còmoda és fer servir els formularis per recollir les dades del professorat. L’aplicació forms és senzilla i intuïtiva d’utilitzar. Des del CDC hem preparat una plantilla que podeu trobar a la diapositiva número 6 d’aquesta guia, per si voleu utilitzar-la o per si us serveix d’ajuda. 

Com puc gestionar les Guàrdies a través d’un canal de Teams?

Gestionar les guàrdies i les absències del professorat és molt important per a tots els centres educatius. És molt útil crear un canal públic a l’equip Claustre per a aquesta finalitat (alguns equips claustre tenen aquest canal predeterminat des de la conselleria) 

En esta guia tens un suggeriment de com pots organitzar les guàrdies al teu centre utilitzant TEAMS. Per descomptat, cada centre adopta una manera de treballar que s’adapta a les seues circumstàncies. 

A la diapositiva número 6 està disponible una plantilla de formulari per registrar les Absències del Professorat. És un simple exemple, pots utilitzar-lo o prendre’l com una idea. 

CREACIÓ D’EQUIPS DE TEAMS CLASSE PER AL PROFESSORAT

Els equips de Classe es generen des de Conselleria amb les dades de matrícula d’ITACA.

El professorat ha de demanar els seus TEAMS des del mòdul d’ITACA docent.

La generació d’equips en Microsoft Teams es produeix tots els dies a partir de les 19.00 h. Es tracta d’un procés que dura diverses hores, amb la qual cosa possibles canvis es veuen al l’endemà.

Es genera un equip per cada grup, desdoble o agrupació que té un professor. Perquè es genere, el professor ha de sol·licitar la creació de l’equip en TEAMS a través del mòdul docent en la pantalla habilitada per a això.

Addicionalment es genera un equip per grup oficial (Tutoria)

IMPORTANT: Només es tindrà en compte la informació de l’horari vigent, desdobles i agrupacions que estiguen introduïdes en ITACA.

COM ACTUALITZAR ELS EQUIPS DE CLASSE SI ES MATRICULA NOU ALUMNAT

  1. Fes clic sobre el botó Actualitza alumnat
  2. Selecciona l’equip que vols actualitzar
  3. Apareix un missatge d’advertència amb el nombre d’alumnat matriculat.

4. Fes clic En “Accepte”

Has de seguir aquest ordre i recordar polsar sobre l’equip a actualitzar.

COM USAR ETIQUETES EN TEAMS PER A FACILITAR LA COMUNICACIÓ AMB EL CLAUSTRE?

L’ús d’etiquetes per a les persones del claustre pot facilitar i agilitar molt les comunicacions diàries amb ells. Es poden establir etiquetes per a docents d’un mateix nivell o grup, per a docents implicats en un projecte concret, o per a les persones d’un departament. Una vegada creades i assignades les etiquetes ens serveixen per a diriginos a aquest grup de persones en el canal general i per a crear xats de manera més ràpida. Per a saber més sobre aquest tema pot consultar aquesta guia.

COM ORGANITZAR UNA REUNIÓ EN LÍNIA AMB ELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR?

Per a crear una reunió en línia amb membres del Consell Escolar i compartir documents relatius al funcionament del centre amb ells pot utilitzar una llista de distribució en Outlook. Pot organitzar una reunió de Teams en el seu calendari d’Outlook i afegir un enllaç (des del SharePoint de l’equip Documentar) a carpetes o documents que desitge compartir amb els membres del Consell Escolar. Per a una explicació més detallada pot consultar aquesta guia.