CREACIÓ D’EQUIPS DE TEAMS CLASSE PER AL PROFESSORAT

Els equips de Classe es generen des de Conselleria amb les dades de matrícula d’ITACA.

El professorat ha de demanar els seus TEAMS des del mòdul d’ITACA docent.

La generació d’equips en Microsoft Teams es produeix tots els dies a partir de les 19.00 h. Es tracta d’un procés que dura diverses hores, amb la qual cosa possibles canvis es veuen al l’endemà.

Es genera un equip per cada grup, desdoble o agrupació que té un professor. Perquè es genere, el professor ha de sol·licitar la creació de l’equip en TEAMS a través del mòdul docent en la pantalla habilitada per a això.

Addicionalment es genera un equip per grup oficial (Tutoria)

IMPORTANT: Només es tindrà en compte la informació de l’horari vigent, desdobles i agrupacions que estiguen introduïdes en ITACA.

COM ACTUALITZAR ELS EQUIPS DE CLASSE SI ES MATRICULA NOU ALUMNAT

  1. Fes clic sobre el botó Actualitza alumnat
  2. Selecciona l’equip que vols actualitzar
  3. Apareix un missatge d’advertència amb el nombre d’alumnat matriculat.

4. Fes clic En “Accepte”

Has de seguir aquest ordre i recordar polsar sobre l’equip a actualitzar.

QUÈ PASSARÀ AMB EL MEU COMPTE DE CORREU @gva.es DE HORDE WEBMAIL?

Per què tinc dos comptes de correu?
Des d’octubre de 2021 tots els docents de la Comunitat Valenciana disposen d’un nou compte de correu associat a la seua Identitat Digital sota el domini @edu.gva.es. Aquest compte de correu ja es pot utilitzar. S’accedeix a ell en l’adreça https://outlook.office.com/amb la Identitat Digital com a credencials d’accés.

A més, el compte de correu antic sota el domini @gva.es continua estant operatiu. Tots dos comptes conviuran mentre dure el procés de transició.
El procés de transició de comptes durarà fins a finalitzar el present curs 2021/22. En aquest moment està previst que deixe d’estar operatiu el compte de correu antic del domini @gva.es

Puc utilitzar el correu en el mòbil?
Es pot utilitzar l’App d’Outlook per a Android i iOS. No es necessita cap mena de configuració. Tan sols és necessari autenticar-se amb les credencials de la Identitat Digital.

A partir de quan rebré els correus oficials en el compte de @edu.gva.es?
Al llarg del procés de transició, Conselleria deixarà d’enviar comunicats al compte antic i els enviarà al compte nou. Es recomana consultar tots dos comptes fins que l’antiga deixe d’estar operativa.

Hi haurà migració automàtica @gva.es?
No hi haurà redirecció de nous missatges entrants ni tampoc migració dels antics missatges. Per aquest motiu, la nostra recomanació és realitzar una còpia de tota aquella informació que es trobe emmagatzemada en les bústies del compte antic (com per exemple missatges, contactes o esdeveniments en el calendari).

En aquesta guia pots consultar com migrar el correu des del compte @gva.es al compte @edu.gva.es.

Quant temps conviuran les dues juntes?
El procés de transició de comptes durarà fins a finalitzar el present curs 2021/22. En aquest moment està previst que deixe d’estar operatiu el compte de correu del domini @gva.es.

QUÈ ES UNA BÚSTIA DE CORREU COMPARTIDA?

Una bústia compartida funciona de la mateixa manera que un compte de correu electrònic comú i corrent, però pot ser gestionada per diverses persones.

PER QUÈ USAR UNA BÚSTIA COMPARTIDA?

Una bústia compartida és una adreça genèrica del tipus [codi_centre].ctic@edu.gva.es i [*codi_centre].secretaria@edu.gva.es que es gestionada per diverses persones en una organització.

Per accedir a les bústies compartides creades per als centres, cal utilitzar la Identitat de centre i després afegir a les persones que vols que gestionen les bústies.

QUINES SÓN LES FUNCIONALITATS D’UNA BÙSTIA COMPARTIDA?

Una bústia compartida en un compte normal de correu electrònic a la que poden accedir varies persones a través del seu e-mail personal.

Els usuaris que obtenen accés a una bústia compartida tenen accés a totes les carpetes: Safata d’entrada, Enviats, Paperera, Plantilles, etc.

COM CONFIGURAR LES BÚSTIES COMPARTIDES

S’han creat dues bústies de correu compartides per als centres educatius, una per a secretaria i una altra per a la coordinació TIC del centre. Aquesta guia pretén ajudar a la configuració i gestió d’aquestes bústies.

COM PUC RESERVAR ESPAIS I RECURSOS UTILITZANT LES EINES CDC?

Podeu utilitzar les eines de CDC per a la reserva d’aules i altres recursos del vostre centre (com carros de portàtils i tauletes). Per fer-ho, podeu utilitzar calendaris de SharePoint al vostre equip de claustre. Heu de crear un calendari per a cada recurs o aula. Pots incrustar els calendaris al teu Teams de Claustre per facilitar la gestió. Les instruccions detallades són en aquest enllaç.

COM PUC CANVIAR O RECORDAR LA CONTRASENYA DE LA MEUA ID?

Totes les identitats digitals, tant d’estudiants com de personal del centre s’han creat amb una contrasenya inicial que és recomanable canviar la primera vegada que comences a treballar amb identitat digital Hi ha dues opcions:

Canviar contrasenya: Introdueix la contrasenya actual i a la següent pantalla establir una contrasenya nova, Fes clic per a canviar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.change.xhtml

Recordar contrasenya: Mitjançant l’enllaç “restablir contrasenya” podem establir una nova contrasenya en cas d’haver-la oblidat. Per a això hem d’introduir la data de naixement i la clau de recuperació mostrada en les diferents aplicacion, la nova contrasenya ha de complir els requisits següents:: Longitud mínima de 8 caracters, Incloure com a mínim una majúscula, una minúscula i un número. Fes clic per a recordar contrasenya:
https://acces.edu.gva.es/sso/ad/ad.forgot.xhtml

1. Accedeix a htt://www.office.com i introdueix el teu correu de @edu.gva.es, a més a més, en totes les aplicacions des de les quals es pot consultar la identitat digital s’ha habilitat un enllaç “Canviar contrasenya” que obre la pàgina que permet canviar i/o recordar la contrasenya de la nostra identitat digital

En la següent Guia, pots veure més nformació sobre la Identitat Digital.

PUC USAR BÚSTIES DE CORREU COMPARTIT PER AL MEU CENTRE?

S’ han creat dues bústies de correu compartits per als centres educatius, una per a secretaria i una altra per a la coordinació TIC del centre. Aquesta guia pretén ajudar a la configuració i gestió d’ aquestes bústies.

Les bústies tindran el format

[codi_centre].secretaria@edu.gva.es
[codi_centre].ctic@edu.gva.es

Les bústies estan associades inicialment a la identitat de centre. Els centres han de gestionar les persones que hi poden accedir.

COM PUC USAR VÍDEOS DE STREAM EN AULES?

Pots usar l’eina d’Office 365 per a creació i gestió de vídeos dins del teu curs Aules. Pots enllaçar vídeos amb el seu url o incrustar-los perquè formen part d’una tasca o qüestionari. Has de sincronitza el teu curs Aules amb el teu compte Office 365 i obtindre l’enllaç o codi del vídeo en Stream. No oblides comprovar que els permisos de visualització del vídeo són els desitjats. Per a més informació consulta aquest enllaç.

COM PUC CANVIAR ELS PERMISOS DE VISUALITZACIÓ DELS VÍDEOS QUE CREE I QUE PUGE A STREAM?

Stream és una ferramenta de vídeo de Microsoft 365. Per defecte els vídeos que puges o que cregues en Stream poden ser visualitzats per tots els membres de la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana que tinguen identitat digital edu.gva.es. Per a fitar les persones que poden veure els teus vídeos pots seleccionar que només els puguen veure les persones que siguen membres dels teus grups de Microsoft (com equip Claustre, equip documentar o grups de classe) o pots introduir les identitats digitals de les persones amb què ho vols compartir. Per a veure les intrucciones detallades pots anar a este enllaç.

COM PUC INCRUSTAR VÍDEOS DE STREAM EN PORTALEDU?

Stream és una ferramenta de vídeo de Microsoft 365. Si vols incrustar vídeos que tingues en el teu compte de Microsoft Stream assegura’t de que el vídeo té els permisos correctes per a compartir-ho només amb les persones que desitges. Després puja-ho al SharePoint de l’equip documentar del teu centre i utilitza l’enllaç per a incrustar-ho en Portaledu. Per a veure les instruccions detallades pots anar a este enllaç