CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DE GESTIÓ DE CENTRE: CLAUSTRE, DOCUMENTAR I EQUIP DIRECTIU.

S’han creat tres equips de teams per gestionar els centres educatius: Equip Claustre, Equip Documentar i Equip de Gestió. En aquesta guia pots veure les característiques de cadascun.