Des de Centre Digital Col·laboratiu es pretén:

 • Augmentar les capacitats TIC de l'alumnat afavorint l'alfabetització digital des d'edats primerenques.
 • Millorar les destreses del professorat.
 • Fomentar els usos de ferramentes col·laboratives.

PER QUÈ SER UN CENTRE DIGITAL COL.LABORATIU:

El CDC aporta eines digitals per a:

 • Millorar la gestió i la coordinació dels centres educatius.
 • Millorar les comunicacions dins i fora del centre.
 • Potenciar el treball col·laboratiu del claustre i dels departaments didàctics.
 • Ajudar a gestionar les classes (Integració amb *Aules i *Teams)
inicio1

Principis del CDC:

 • Protecció del Menor.
 • Igualtat d'oportunitats.
 • Inclusió Educativa (Estudiants NESE).
 • Protecció de dades.
 • Promoure el treball col·laboratiu anteposant-lo a l'individualisme.

Avantatges del CDC:

 • Un entorn per centre i un entorn col·laboratiu únic per a tota la comunitat educativa valenciana.
 • Una única plataforma amb control de dades i ús.
 • Governança des d'ITACA3 d'identitats i de grups MS Teams.
 • Un correu electrònic com a part de la identitat digital del personal docent (@edu.gva.es), no docent i alumnat (@alu.edu.gva.es) als afectes educatius, sense utilitzar comptes personals.
 • Quadern de notes docent, documents en el núvol, compartició d'experiències i de recursos digitals, intranet amb accés restringit.