Noves guies bàsiques per a equips directius i docents de centres CDC

Ja teniu a la vostra disposició diverses guies bàsiques per a ajudar a docents i equips directius de centres CDC. Totes aquestes guies les podeu trobar en la nostra secció de MANUALS I GUIES

  1. Guia bàsica CDC: dirigit a equips directius i coordinadors CDC, trobaràs la informació bàsica per a implantar el CDC en el teu centre educatiu..

MANUALS i GUIES >> CDC >> 3. GUIA BÀSICA CENTRES CDC

2. Guia bàsica docents CDC: perquè els docents que s’incorporen a un centre CDC tinguen una visió global de les eines de què disposen.

MANUALS I GUIES >> CDC > 4. GUIA BÀSICA DOCENTS CDC

3. Guia d’implantació del CDC en centres educatius: Inclou les etapes d’implantació que es poden anar desenvolupant al ritme que cada centre considere oportú.

MANUALS I GUIES >> GESTIÓ DE CENTRE >> 16. GUIA IMPLANTACIÓ CDC EN CENTRES EDUCATIUS

Esperem us siga d’utilitat!

Com puc fer un seguiment dels comunicats d’incidències?

Pot utilitzar un simple formulari generat des del Sharepoint de l’ equip directiu i enllaçat a una pestanya del canal general de Claustres per recollir la informació relacionada amb les incidències de convivència. Si vols un millor seguiment del problema pots utilitzar llistes de Sharepoint. Descobreix un exemple de com fer-ho fent servir aquesta guia 

Comunicat de creació de noves bústies compartides

Estimada directora/Estimat director.

Com ja li informàrem, els centres ja disposen de dues bústies compartides per a la coordinació TIC i per a la secretaria del centre amb el format [codi_centre].ctic@edu.gva.es i [codi_centre].secretaria@edu.gva.es respectivament.

De manera addicional, s’està procedint a generar les següents bústies compartides per a la comunicació del centre amb l’exterior:

  • Per a gestionar consultes d’informació, la bústia [codi_centre].info@edu.gva.es.
  • Per a gestionar projectes amb persones u organismes externs, com per exemple Erasmus, la bústia [codi_centre].projectes@edu.gva.es.
  • Per a gestionar la formació en centres de treball (FCT), la bústia [codi_centre].fct@edu.gva.es. Aquesta bústia només per als centres amb Formació a Centres de Treball.

Per obtindre més informació sobre bústies compartides, així com la seua gestió i configuració, pot consultar la guia sobre l’ÚS DE BÚSTIES COMPARTIDES en:

Salutacions

València, 21 de juny  de 2022

Signat: SICE – SDGIEI

Actualització guia canal Guàrdies.

S’ha actualitzat la guia del Canal Guàrdies, en ella trobaràs suggeriments com per exemple… com utilitzar els formularis, les llistes i les tasques per a organitzar l’absència del professorat, els parts d’incidències i les possibles expulsions de l’aula en un moment puntual. Consultar Guia.

IDENTITAT DIGITAL DE L’ALUMNAT

TOT EL PROFESSORAT POT CONSULTAR LA IDENTITAT DIGITAL DEL SEU ALUMNAT

Fins ara només les persones tutores podien consultar la Identitat Digital de l’alumnat del seu grup classe al MÒDUL DOCENT 2 D’ITACA, a banda de la direcció del centre i las famílies a Web Família 2.0, ara ja s’ha implementat que tot el professorat puga consultar-les a més a més al mòdul docent d’ITACA a l’igual que ho feien les persones tutores.