Cessament de les sincronitzacions en Semipresencial

Es va a procedir a detindre el procés de sincronització de cursos amb ITACA en el segment de semipresencial. A hores d'ara ja s'han creat la quasi totalitat dels cursos i si es continua actualitzant informació no es possible gestionar les convalidacions.

Recordem que les noves matriculacions es poden incorporar als cursos per part del professorat responsable i que qualsevol incidència tècnica es pot gestionar en gvaSAI.