Skip to toolbar

Comunicació d’Aules

S’acaba de reobrir l’espai de Comunicació pel nou Aules dins del sabor docent. El podreu trobar en el següent enllaç i, com a docents us hi trobareu inscrits per defecte. En cas de no estar-hi, tothom qui tingui accés al sabor docent pot entrar. Com a novetats respecte del curs de Comunicació d’Aules de l’any passat hi ha un doble fòrum: un per a dubtes col·laboratius i un segon per a traslladar propostes de millora en la plataforma.

 

Esperem us siga d’utilitat.

 

Habilitada l’avaluació per competències en Aules

S’ha habilitat la funcionalitat per a poder realitzar una avaluació per competències en Aules. Aquestes competències descriuen el nivell de comprensió d’una determinada part de currículum i, a partir d’ara poden ser creades i modificades pels docents dins dels seus cursos. Esperem us siga d’utilitat.

Possibilitat d’esborrar arxius del banc de continguts

S’ha habilitat la possibilitat de que els docents puguen esborrar els arxius propis que tinguin dins els seu banc de continguts. Aquests arxius poden ser qualsevol tipus, incloent els arxius h5p d’activitats interactives.

Una vegada esborrats continguts apareixerà en el menú d’administració una “paperera de reciclatge”.

Si s’entra dins, es troben les activitats creades que s’han demanat esborrar i es pot procedir a la seva eliminació inmediata.

Idioma anglés en Aules

S’ha incorporat l’idioma anglés en Aules (en tots els sabors, a excepció del sabor docent), que permet ser triat des del menú superior d’administració d’idiomes, tal com es mostra en la següent imatge.

En un futur es preveu anar incorporant nous idiomes.

Sol·licitud de nous cursos

S’ha implementat una nova funcionalitat en Aules que permet que els directors del seu centre i, exclusivament per a activitat acadèmica amb el seu alumnat, puguen demanar cursos “extra” als quals venen sincronitzats per Itaca. Són cursos destinats fonamentalment a donar solució als problemes de professorat de PT, ALL, etc. A més, també es permet la creació de cursos destinats a grups de recuperació o qualsevol altra casuística que, dins del seu model acadèmic, puguen necessitar els centres educatius.

El procés d’acceptació dels cursos i que els mateixos apareguen als directors dels centres educatius, es gestionarà en 72 hores (no s’inclouen dies no laborables).

En la pantalla d’administració dels directors dels centres educatius apareixerà un apartat de “sol·licitud de cursos”.

Aquesta sol·licitud obliga a posar-li un nom al curs (p.ex. “curs PT”, “curs recuperació de…”, etc. i a marcar la casella de que “aquest curs estarà destinat a activitat acadèmica amb l’alumnat” (veure dues imatges següents).

Una vegada la petició està demanada ja ens arriba a l’equip d’Aules.

Al director del centre li apareixen els cursos pendents d’aprovació.

Un cop s’haja revisat, i es comprove que realment es dedicarà a activitat acadèmica, ja apareixerà amb l’estat “Acceptat” o “Refusat”.

IMPORTANT!!! 

Recordeu que la sol·licitud de cursos on s’haja de matricular alumnat ha de fer-se en el sabor corresponent (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, etc.).

Enllaçat automàtic al glossari

El filtre per a aute-enllaç cap a Glossari crea enllaços cap a una activitat de glossari en tots llocs on la paraula o frase siga usada en un curs, com per exemple en publicacions de fòrum, etiquetes o recursos. L’enllaç dispara una finestra emergent que mostra el Concepte i la Definició. Si més d’una entrada té la mateixa cadena de caràcters per a “Concepte”, la primera serà enllaçada.

El glossari es crea com una activitat i gràcies a aquesta nova funcionalitat s’integra dins de tot el curs.

Nou editor d’equacions (MathType) i de fórmules químiques (ChemType) a Aules

S’ha instal·lat i habilitat en tots els sabors d’Aules el nou editor d’equacions (MathType) que facilita la creació i edició d’equacions i altres fòrmules matemàtiques.

També s’ha instal·lat i configurat l’editor de fórmules químiques, ChemType.

Per accedir a ambdós editors, ho podeu fer clicant en les icones que es mostren en la següent imatge:

Habilitació del plugin H5P

S’ha habilitat la funcionalitat de poder inserir activitats interactives (més de 30 tipus diferents d’activitats) en Aules. Aquest contingut pot ser creat directament des del banc de contingut o realitzat en la plataforma i inserit en el vostre curs.

Possibilitat de correcció de PDFs online

S’ha implementat una nova funcionalitat en Aules que permet, de forma molt senzilla, procedir a la correcció de documents PDF en línia que envie l’alumnat. Esperem us siga d’utilitat.

Implementació “sabors” a nivell visual

S’acaben d’implementar els diferents “sabors” a nivell visual de la plataforma amb la finalitat de facilitar el saber en quin “sabor” s’està treballant (especialmente per a docents que donen diverses etapes educatives). Es tracta d’una modificació que respecta al màxim l’accessibilitat visual dels usuaris de la plataforma i que esperem us siga d’utilitat. Us pengem alguns exemples d’aqueix canvi visual que s’ha realitzat.

Sabor FP Semipresencial

Sabor ESO