Possibilitat d’esborrat de cursos

S’ha implementat la possibilitat de l’esborrat de cursos per part dels directors dels centres educatius i les persones delegades. Per tal d’accedir a aquesta nova funcionalitat, en l’apartat d’administració, la persona amb el rol de director (o persona delegada) ha d’accedir a la seva pàgina d’administració, seleccionar “el meu centre” (per tal de poder veure les aules virtuals creades pels docents del seu Claustre).

Una vegada li dóna a “veure les aules virtuals” li apareix el següent:

I com es pot comprovar ja li apareix una paperera per tal de poder esborrar cursos.

Recordeu que els cursos esborrats no poden recuperar-se. Per tant s’ha d’anar amb molt de compte abans de procedir a l’esborrat.

Integracio Webex en Aules

S’ha procedit a la integració de Webex EN TOTS ELS SABORS d’Aules. El funcionament per a programar videoconferències en Aules és molt senzill i es fa seguint els següents passos:

En primer lloc activem l’edició en el curs en el que vulguem tenir disponibilitat del servei de videoconferència.

Ens sortirà com si estiguérem afegint una nova ferramenta externa. Hem de donar-li un nom a l’activitat de videoconferència. En el cas exemple, s’ha posat Reunió Webex però es pot posar qualsevol altre nom. I li donem a “guardar canvis i tornar al curs”.

En el curs ja tindrem el servei de videoconferència habilitat dins d’Aules. I apareixerà així.

La nostra recomanació és que poseu un sol servei de videoconferència per cada curs, ja que el mateix pot servir per convocar múltiples reunions amb el vostre compte Webex. Si aneu a “Reunió Webex” us apareixerà el següent:

Aquí heu de triar “Virtual Meetings”. Una vegada li doneu a “Apply”, ja tindreu disponible el sistema de reunions de videoconfèrencia.

Simplement haureu de donar a “New Meeting” (prèviament us haureu identificat amb el vostre usuari i contrasenya de Webex) i ja podeu configurar la reunió. Podreu revisar també les estadístiques de totes les sessions que hagueu muntat amb el vostre alumnat, les reunions que heu realitzat i trobar les gravacions de les diferents sessions (és opcional la gravació de les mateixes).

Actualització tema Adaptable (3.9.1.0)

Dins del full de ruta d’Aules, es vol actualitzar el tema de Moodle (l’aparença) que té el nostre entorn virtual d’aprenentatge. Això es farà sempre que siga possible i després de fer una anàlisi de la versió que es vol llançar en producció.

Hui hem procedit a l’actualització des de la versió 3.0.3 fins a la versió 3.9.1.0, amb múltiples millores visuals que, segurament, us trobareu conforme aneu treballant en la plataforma. Algunes d’elles afecten a com es veuen els temes col·lapsats, uns certs qüestionaris, etc. A més de solucionar problemes de versions anteriors.

Aquestes són les millores que incorpora aquesta actualització…

Aprofitem per a comentar-vos que, amb aquesta actualització es resol el problema de la visualització en la configuració de la pàgina d’edició de tasques/recursos que us vam comentar en la darrera entrada (veure).

Integració Webex en Aules (només Batxillerat)

S’ha procedit a la integració de Webex dins d’Aules. Per ara només es troba disponible en el sabor Batxillerat però es preveu, després de fer les proves pertinents de rendiment i ús, estendre-ho als diferents sabors. El funcionament per a programar videoconferències en Aules és molt senzill i es fa seguint els següents passos:

En primer lloc activem l’edició en el curs en el que vulguem tenir disponibilitat del servei de videoconferència.

Ens sortirà com si estiguérem afegint una nova ferramenta externa. Hem de donar-li un nom a l’activitat de videoconferència. En el cas exemple, s’ha posat Reunió Webex però es pot posar qualsevol altre nom. I li donem a “guardar canvis i tornar al curs”.

En el curs ja tindrem el servei de videoconferència habilitat dins d’Aules. I apareixerà així.

La nostra recomanació és que poseu un sol servei de videoconferència per cada curs, ja que el mateix pot servir per convocar múltiples reunions amb el vostre compte Webex. Si aneu a “Reunió Webex” us apareixerà el següent:

Aquí heu de triar “Virtual Meetings”. Una vegada li doneu a “Apply”, ja tindreu disponible el sistema de reunions de videoconfèrencia.

Simplement haureu de donar a “New Meeting” (prèviament us haureu identificat amb el vostre usuari i contrasenya de Webex) i ja podeu configurar la reunió. Podreu revisar també les estadístiques de totes les sessions que hagueu muntat amb el vostre alumnat, les reunions que heu realitzat i trobar les gravacions de les diferents sessions (és opcional la gravació de les mateixes).

 

Possibilitat d’accés via app a Aules (experimental)

S’ha activat la possibilitat de l’accés als sabors d’Infantil, Primària i FP des de l’app oficial de Moodle, que vos podeu descarregar des de la Google Play Store (per a telèfons basats en Android) o l’App Store (per a telèfons basats en iOS) . Per ara està en mode experimental només en determinats sabors però es preveu, en el cas que les proves ens ho permeten, estendre-ho a la resta.

Delegació de rol en Aules

S’ha millorat la funcionalitat que permet que el director o la directora d’un centre educatiu puga delegar el seu rol en Aules a docent/s que formen part del personal docent del centre. La delegació d’aquest rol permet, excepte la nova delegació per part d’aquests usuaris que tenen l’administració delegada a altres docents, les mateixes possibilitats que té el director del seu centre (consulta de cursos del seu centre, filtrat i cerca per categoria/docent, matriculació d’usuaris, etc.). Aprofitem per a comunicar-vos que s’ha solucionat el problema amb el filtrat de cursos, categories i docents.

Actualització tema Adaptable (3.0.3)

Dins del full de ruta d’Aules, es vol actualitzar el tema de Moodle (l’aparença) que té el nostre entorn virtual d’aprenentatge. Això es farà sempre que siga possible i després de fer una anàlisi de la versió que es vol llançar en producció.
Hui hem procedit a l’actualització des de la versió 2.2.2 fins a la versió 3.0.3, amb múltiples millores visuals que, segurament, us trobareu conforme aneu treballant en la plataforma. Algunes d’elles afecten a com es veuen els temes col·lapsats, uns certs qüestionaris, etc. A més de solucionar problemes de versions anteriors.

Podeu consultar les millores que suposa el pas de la versió 2.2.2 a la 3.0.3 ací.

Aprofitem per a comentar-vos que, dins d’aquest full de ruta que us estem comentant, s’està treballant amb nous dissenys i personalitzacions en els diferents sabors per a veure, si en un futur, poden millorar la usabilitat de la plataforma.

Actualització versió de Moodle (3.9.4)

Dins del full de ruta d’Aules, es vol actualitzar el Moodle en el qual està basat el nostre entorn virtual d’aprenentatge. Açò es farà sempre que siga possible i després de fer una anàlisi de la versió que es vol llançar en producció.
Hui hem procedit a l’actualització des de la versió 3.9.1 fins a la versió 3.9.4, amb moltes millores, tant de funcionalitat (H5P, temes col·lapsats, preguntes, fòrums, etc.), rendiment i seguretat. Podeu consultar totes les millores que s’han incorporat en els següents enllaços (en anglés), ja que la versió 3.9.4, a més de les seues pròpies millores, porta associades les millores de les versions 3.9.2 i 3.9.3.

Millores Moodle 3.9.2

Millores Moodle 3.9.3

Millores Moodle 3.9.4

Millora de la infraestructura d’Aules

Al llarg d’aquestes setmanes es procedirà a la millora de la infraestructura d’Aules. És per això que es realitzaran parades puntuals en els diferents sabors que s’aniran informant en cadascun d’ells. A més, per a no afectar la majoria d’usuaris, les parades tècniques es realitzaran en horaris que afecten el menys possible.

Activades les preguntes STACK

Després de solucionar alguns problemes tècnics s’han tornat a activar en tots els sabors les preguntes STACK. STACK és un sistema de codi obert, assistit per computadora, per a Matemàtiques i disciplines relacionades, amb èmfasis en avaluació formativa.

Es poden generar des de Banc de preguntes->Preguntes->Crea una nova pregunta

I després triant l’opció preguntes STACK des d’on s’accedirà a la configuració: