Activades les preguntes STACK

Després de solucionar alguns problemes tècnics s’han tornat a activar en tots els sabors les preguntes STACK. STACK és un sistema de codi obert, assistit per computadora, per a Matemàtiques i disciplines relacionades, amb èmfasis en avaluació formativa.

Es poden generar des de Banc de preguntes->Preguntes->Crea una nova pregunta

I després triant l’opció preguntes STACK des d’on s’accedirà a la configuració:

 

Editor Cloze per a Atto

S’ha afegit l’editor Cloze per a Atto que permet la realització de preguntes amb respostes incrustades. Per tal de treballar amb el mateix, podeu crear una pregunta des del banc de preguntes, tal i com es mostra en la següent imatge.

Una vegada escollida l’opció, li doneu a crear i apareix l’editor de qüestions amb la nova icona de les preguntes Cloze:

Les preguntes poden ser del següent tipus:

Esperem que aquesta nova funcionalitat us siga útil.

Personalització pàgina inicial Aules

S’ha obert la possibilitat que, tant alumnat com docents puguen personalitzar la seua pàgina inicial d’Aules que ve configurada per defecte de la següent manera (amb els cursos visitats recentment i el resum dels cursos que es troben disponibles per a l’usuari):

Per a personalitzar la pàgina inicial, heu d’anar al botó “personalitza esta pàgina” que us apareix en la part superior.

Si li doneu a personalitzar, veureu que, en l’apartat d’administració apareix un desplegable amb diferents blocs que podeu incorporar a la vostra pàgina inicial.

Dins de les possibilitats que us ofereixen els blocs, estan la d’afegir una cronologia, un lloc on veure els esdeveniments recents, etc. I, si voleu tornar a la pantalla d’inici que ve per defecte, sempre ho podreu fer prement el botó “Reinicialitza la pàgina per defecte”.

Esperem us siga d’utilitat.

Comunicació d’Aules

S’acaba de reobrir l’espai de Comunicació pel nou Aules dins del sabor docent. El podreu trobar en el següent enllaç i, com a docents us hi trobareu inscrits per defecte. En cas de no estar-hi, tothom qui tingui accés al sabor docent pot entrar. Com a novetats respecte del curs de Comunicació d’Aules de l’any passat hi ha un doble fòrum: un per a dubtes col·laboratius i un segon per a traslladar propostes de millora en la plataforma.

 

Esperem us siga d’utilitat.

 

Habilitada l’avaluació per competències en Aules

S’ha habilitat la funcionalitat per a poder realitzar una avaluació per competències en Aules. Aquestes competències descriuen el nivell de comprensió d’una determinada part de currículum i, a partir d’ara poden ser creades i modificades pels docents dins dels seus cursos. Esperem us siga d’utilitat.

Possibilitat d’esborrar arxius del banc de continguts

S’ha habilitat la possibilitat de que els docents puguen esborrar els arxius propis que tinguin dins els seu banc de continguts. Aquests arxius poden ser qualsevol tipus, incloent els arxius h5p d’activitats interactives.

Una vegada esborrats continguts apareixerà en el menú d’administració una “paperera de reciclatge”.

Si s’entra dins, es troben les activitats creades que s’han demanat esborrar i es pot procedir a la seva eliminació inmediata.

Possibilitat d’esborrat de cursos

S’ha implementat la possibilitat de l’esborrat de cursos per part dels directors dels centres educatius. Per tal d’accedir a aquesta nova funcionalitat, en l’apartat d’administració, la persona amb el rol de director ha d’accedir a la seva pàgina d’administració, seleccionar “el meu centre” (per tal de poder veure les aules virtuals creades pels docents del seu Claustre).

Una vegada li dóna a “veure les aules virtuals” li apareix el següent:

I com es pot comprovar ja li apareix una paperera per tal de poder esborrar cursos.

Recordeu que els cursos esborrats no poden recuperar-se. Per tant s’ha d’anar amb molt de compte abans de procedir a l’esborrat. També és important recordar que si al llarg de tres mesos no hi ha cap tipus d’activitat en un curs, el mateix s’esborra automàticament.

Idioma anglés en Aules

S’ha incorporat l’idioma anglés en Aules (en tots els sabors, a excepció del sabor docent), que permet ser triat des del menú superior d’administració d’idiomes, tal com es mostra en la següent imatge.

En un futur es preveu anar incorporant nous idiomes.

Sol·licitud de nous cursos

S’ha implementat una nova funcionalitat en Aules que permet que els directors del seu centre i, exclusivament per a activitat acadèmica amb el seu alumnat, puguen demanar cursos “extra” als quals venen sincronitzats per Itaca. Són cursos destinats fonamentalment a donar solució als problemes de professorat de PT, ALL, etc. A més, també es permet la creació de cursos destinats a grups de recuperació o qualsevol altra casuística que, dins del seu model acadèmic, puguen necessitar els centres educatius.

El procés d’acceptació dels cursos i que els mateixos apareguen als directors dels centres educatius, es gestionarà en 72 hores (no s’inclouen dies no laborables).

En la pantalla d’administració dels directors dels centres educatius apareixerà un apartat de “sol·licitud de cursos”.

Aquesta sol·licitud obliga a posar-li un nom al curs (p.ex. “curs PT”, “curs recuperació de…”, etc. i a marcar la casella de que “aquest curs estarà destinat a activitat acadèmica amb l’alumnat” (veure dues imatges següents).

Una vegada la petició està demanada ja ens arriba a l’equip d’Aules.

Al director del centre li apareixen els cursos pendents d’aprovació.

Un cop s’haja revisat, i es comprove que realment es dedicarà a activitat acadèmica, ja apareixerà amb l’estat “Acceptat” o “Refusat”.

IMPORTANT!!! 

Recordeu que la sol·licitud de cursos on s’haja de matricular alumnat ha de fer-se en el sabor corresponent (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, etc.).