Bloqueig subsabors ESO

Com tots sabeu, fa uns dies es va procedir a resegmentar l’ESO en les tres províncies, amb la finalitat de poder millorar la plataforma i seguir garantint-ne la qualitat i estabilitat. Una de les qüestions que ens vàreu plantejar va ser que hi havia alguns alumnes i docents que accedien on no tocava. Per a impedir aquesta casuística, s’ha procedit a bloquejar-ne l’accés per a usuaris d’altres províncies, amb un missatge d’error indicant que s’està entrant a una província incorrecta.

A més, també s’ha procedit a l’esborrat del cursos que s’havien triplicat en el procés.

Aules: el camí fins ara

Aprofitarem aquesta entrada, que a més compartirem amb tots els docents en el tauler d’anuncis del curs Comunicació d’Aules (encara que no sols està destinada a docents, ja que Aules és una plataforma per a la comunitat educativa) per a explicar-vos una mica sobre les decisions preses, els errors comesos i el que vindrà en un futur.

En primer lloc ens agradaria posar l’accent en certes dades que convé que conegueu. Potser us ajuden a entendre certes coses que, potser poden fer canviar la vostra opinió sobre decisions tècniques que s’han pres. Especialment la que té a veure amb la segmentació en “sabors” i, des de fa poc, la resegmentació del sabor ESO en tres subsabors segons províncies.

Aules és una instal·lació per a 1.000.000 d’usuaris. Una de les instal·lacions basades en Moodle més grans de tota Espanya i potser de les més grans a nivell mundial. És per això que, el dimensionament de la plataforma i el seu escalat, han sigut les dues principals claus. Més encara sabent que, en el seu disseny, s’havia de tindre en compte, a causa de la situació epidemiològica actual, la possibilitat que hi haguera hagut o hi haja futurs confinaments. Per això es van crear els sabors independents, de tal forma que, si per exemple queia Aules Primària, tant l’alumnat d’FP com els seus docents pogueren continuar treballant. A més, l’actuació per sabors, permetrà en un futur anar personalitzant i afegint funcionalitats en funció de les necessitats de cada etapa educativa.

El motiu de la resegmentació de l’ESO en tres províncies ha sigut per la gran quantitat d’usuaris que estaven entrant en aqueix segment i, abans que es donaren problemes d’ús, s’ha preferit fer una prevenció dividint aqueix sabor en tres. No entrem en els detalls tècnics que suposa aquesta divisió però és molt més complicat que partir en tres, ja que els usuaris estan repartits i s’ha de tindre en compte molta casuística. No és tot tan senzill com donar-li a un botó. Per molt que alguns creguen que en informàtica és tot tan senzill, perquè hi haja una instal·lació com la que hi ha actualment en Aules s’han destinat moltes hores i l’esforç de moltíssima gent.

Es preveu en un futur fer l’accés transparent però el dia a dia, igual que succeeix en els centres educatius, ens atrapa en una voràgine de coses urgents i impossibles de retardar.

Què s’ha fet en Aules 2.0?

S’ha millorat la capacitat dels servidors, s’ha augmentat la velocitat d’accés a la plataforma, es van incorporant nous plugins i peticions que ens esteu fent arribar per a millorar la vostra pràctica educativa (l’idioma anglés, un editor de matemàtiques, la possibilitat de demanar cursos,… i un llarg etcètera de millores que, segurament coneixereu els que les esteu usant). Segur que queden moltes per implementar però l’objectiu bàsic era tindre una bona plataforma, robusta i que no caiguera. Ara com ara, excepte caigudes puntuals, no hi ha hagut massa problemes d’accés. Aprofitant, ens agradaria comentar que el problema que va haver-hi ahir, no va ser degut a Aules. Va ser degut a un atac de denegació de servei que va afectar gran part de la infraestructura informàtica de moltes administracions públiques. I que, especialment, va tindre incidència en l’administració educativa. Cosa que ja està solucionada i que es va solucionar el més ràpidament que es va poder. Entenem el disgust d’alguns que teníeu tasques pendents amb el vostre alumnat però, aqueix atac era una cosa imprevisible. S’han pres mesures per a evitar futurs atacs.

Què podem esperar d’Aules 2.0?

En un futur podem esperar nous desenvolupaments que s’adapten als ensenyaments, realització de modificacions visuals per a fer cada vegada més atractiva i “usable” la plataforma, millores en el procés d’avaluació i activitats interactives, … un llarg etcètera de millores de les quals anirem informant conforme es vagen implementant.

Sabem que molts heu donat una oportunitat a Aules aquest curs. Ja sabem que hi ha detalls a polir i ens prenem molt de debò les vostres aportacions. Sou molts usuaris els que esteu usant la plataforma diàriament. Moltíssims.

Aules és l’entorn virtual d’aprenentatge de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, gestionada per la DGTIC. Esperem complir les vostres expectatives.

Importacions dels cursos 2019/2020 realitzades

S’ha procedit al llarg d’aquests mesos a importar tots els cursos que s’havien creat a Aules el 2019/2020. Tots aqueixos cursos estan disponibles per als usuaris i, per defecte, es troben ocults per a l’alumnat i no permeten l’edició. La importació dels mateixos pot realitzar-se en qualsevol curs que es cree enguany (de manera total o parcial).

No s’ha aconseguit importar la totalitat dels cursos, per determinats problemes tècnics, encara que el percentatge final d’importacions realitzades correctament haja sigut de més del 90%.

Si no s’ha aconseguit importar correctament el vostre curs, no dubteu de posar-vos en contacte amb el SAI.

Cursos editables i no editables en Aules 20/21

Quan un professor accedeix a Aules es pot trobar dos tipus de cursos:

 • Cursos importats d’Aules 19-20
 • El cursos que ell mateix ha creat, o en el cas que estiga sabor blau fosc (semipresencial), els cursos que han sigut creats per la plataforma automàticament a partir de la matrícula d’ITACA

A continuació expliquem bé la diferència entre les dues tipologies i la seva finalitat:

Cursos importats d’Aules 19-20:

 • Els cursos importats d’aules no es poden utilitzar per a la docència, no són editables i la seva funció és utilitzar-los per a consulta i restauració dels nous cursos
 • Es diferèncien dels altres perquè quan el professor accedeix no n’hi ha botó d’edició tal i com es pot veure en la captura. Més endavant s’habilitarà una notificació que indicarà que es tracta d’un curs no editable.

 • El professor pot trobar tots els cursos que tenia en Aules 19-20, una part o cap ja que el procés d’importació va donar problemes i no es va completar satisfactòriament.

Cursos 20/21:

 • Són els cursos que el professor crea a partir de la matrícula d’ITACA.
 • Es diferèncien dels altres en què quan el professor accedeix s’hi troba un botó d’edició tal i com es pot veure en la captura:

 • Aquestos cursos són els que s’han d’utilitzar per a impartir docència i a on es pot restaurar els continguts d’Aules 1920, com expliquem a continuació:

Restauració de cursos en Aules:
Si un professor vol restaurar un curs antic en el nou espai d’Aules creat per al curs 20/21 es pot trobar dues casuístiques:

 • Que el curs s’haja importat automàticament al seu espai tal i com s’explica en el punt 3 de Cursos importats d’Aules 19-20
   • En eixe cas haurà de triar l’opció importar del seu bloc d’administració del curs que vol restaurar.

   • Una vegada dins s’ha de triar el curs que es vol restaurar i continuar el procés tal i com indica la captura:

   • Prema continuar tal i com marca la fletxa roja i acabe el procés. Haurà de passar diferents pantalles de configuració com la següent:

 • Que el curs no s’haja importat automàticament al seu espai tal i com s’explica en el punt 3 de Cursos importats d’Aules 19-20. En eixe cas, s’ha d’importar una còpia de seguretat com indica el vídeo de la cvTIC