Cessament de les sincronitzacions en Semipresencial

A partir del 14 d’octubre es procedirà a detindre el procés de sincronització de cursos amb ITACA en el segment de semipresencial. Actualment ja s’han creat pràcticament la totalitat dels cursos i recordem que les noves matriculacions poden incorporar-se als cursos per part del professorat responsable. Davant qualsevol incidència tècnica podeu dirigir-vos al portal gvaSAI.

Canvi d’any acadèmic en AULES

Us recordem que el canvi d’any acadèmic d’Aules es realitza l’1 de setembre. Mentrestant es pot continuar accedint amb normalitat al contingut de les aules virtuals del curs 21-22. A partir d’aqueixa data tots aqueixos cursos virtuals passaran automàticament a estar “ocultes” a l’alumnat i els seus docents no podran fer modificacions (però sí que traure còpies de seguretat). També, exclusivament a partir d’aqueixa data, els docents podran generar les seues noves aules del curs 22/23 en la mesura en la qual els seus horaris es troben disponibles a Itaca. De la mateixa manera, es realitzaran d’ofici les aules virtuals d’FP semipresencial i dels centres adscrits al sabor ED.

Podeu utilitzar el sabor “Docent” per a crear aules virtuals o emmagatzemar recursos i restaurar-los més tard en qualsevol dels sabors acadèmics, fent còpies de seguretat bé de l’aula virtual, bé del banc de continguts. La còpies de seguretat de les aules virtuals són anonimitzades, no conserven informació sobre alumnes ni tampoc sobre les seues activitats o aportacions en fòrums. La nostra recomanació és restaurar la còpia de seguretat per a assegurar-nos que és correcta i conté la informació que volem amb temps suficient per a corregir qualsevol problema, amb un límit de restauració de 500 MB. També podeu copiar de manera senzilla el contingut de les aules virtuals del 21/22 sobre els nous si es troben en el mateix sabor. Finalment, preguem que s’eliminen de la plataforma les còpies de seguretat que hagen sigut descarregades prèviament.

Finalment, insistim que tots els cursos o aules virtuals corresponents al curs 21-22 seran esborrats en el procés anual d’esborrat que té lloc a partir de GENER de 2023 en tots els sabors docents.

Per a qualsevol problema, podeu utilitzar l’aplicació d’incidències https://gvasai.edu.gva.es/

matenimiento-parada

Modernitza el disseny de les teues aules virtuals amb Bootstrap

Actualitzar l'estil o afegir noves funcionalitats als recursos de les teues aules virtuals pot resultar molt senzill. Tan sols necessites copiar i pegar el disseny de Bootstrap que més t'agrade en l'editor d'ATTO dels recursos de la teua aula vitrtual i guardar-lo després.

Bootstrap és un framework de codi obert molt conegut i empleat en el disseny de multitud de llocs i aplicacions web. A l'ésser en codi obert, podem veure i utilitzar els seus dissenys ja fets d'elements web (una combinació de codi HTML, CSS, etc) com botons, cards, missatges d'alerta, presentació de contingut en "pestanyes", en carrusel, etc en les nostres pàgines web o en aquest cas, en l'editor ATTO que tenim disponible en els recursos d'Aules.

Un exemple de com afegir botons amb diferents estils enllaçats a diferents URLs:

Estils de botons per a saltar a activitats o pàgines.
Bootstrap afegit en l'editor de ATTO del recurs "enllace".

Exemple de missatge ressaltat amb Bootstrap: avís, alertat, important, etc.

Estils per a missatges d'avís
Bootstrap afegit en l'editor ATTO del recurs "tasca"

I un exemple de l'estil "Cards"

Bootstrap per a afegir l'estil "cards" al recurs "etiqueta"

En la web de Bootstrap podeu trobar molts exemples més. Doneu una ullada!

https://getbootstrap.com/docs/4.5/components

Filtre d’Aules

Aquesta setmana us volem parlar dels filtres de moodle. Com qualsevol plataforma de de aquest tipus Aules posseeix uns filtres que permeten afegir enllaços, inserir reproductors multimèdia, convertir expressions matemàtiques o emoticones a imatges i més. Existeixen molts tipus de filtres diferents que es poden consultar ací. Un exemple pot ser el filtre multiidioma que permet l'habilitació de recursos en diferents idiomes. Quan s'activa, cerca les marques (tags) <span lang="xx" class="multilang"> , que indiquen que un text conté diversos idiomes. El curs mostrarà el text en l'idioma configurat en el seu navegador d'internet o en preferències.
Una vegada consultades les diferents funcionalitats que ens ofereixen els filtres, si ens decidim a utilitzar-los és interessant tindre en compte, de cara a la seua fàcil gestió per part del responsable del curs, dues coses:

  • Es poden activar/inactivar des del menú filtre del bloc d'administració del curs

  • Si puntualment desitgem que un filtre determinat no actue sobre un terme, però volem que romanga actiu a nivell de curs, ho podem anul·lar en l'editor html amb l'etiqueta <nolink></nolink>

Una correcta utilització dels filtres enriquirà les vostres aules i permetrà procés d'aprenentatge més dinàmics, animeu-vos a utilitzar-ho!

Gestió de cursos i activitats per grups

Aules permet impartir docència a nivell d'activitat o curs establint l'accés per grups.
Una vegada s'ha agrupat la matrícula en diferents grups hi ha tres possibilitats:

  • Sense grups
  • Grups visibles: en les activitats es veuen les aportacions d'alumnes/professors dels altres grups i es pot interaccionar amb les del teu grup
  • Grups separats: cada participant només veu als seus companys de grup i no pot accedir a les aportacions d'altres grups

Com s'ha indicat, aquestes configuracions es poden establir a nivell de curs en "Edita paràmetres" -> Grups (Manera de grups)

o a nivell d'activitat en "Paràmetres comuns de mòduls" ->Manera de grups

Treballar per grups fomenta el treball col·laboratiu, animeu-vos a utilitzar-lo!

Bloc Sharing Cart

Des de l'equip de Aules us volem recordar l'existència d'una eina molt útil que és el Sharing Cart o Bolsa de Recursos. Documentació ací. El seu funcionament és senzill i permet el traspàs d'activitats i recursos d'una forma dinàmica i senzilla. Per això és una bona alternativa a realitzar còpies de seguretat i restauracions parcials.

Per a fer-ho funcionar tan sols cal activar l'edició i afegir el bloc esmentat (Bolsa de Recursos si estem en castellà). Apareixerà una cistella de la compra al costat de
cada activitat i recurs que ens permetrà copiar-ho a la bossa. Des d'aqueixa mateixa bossa podem traspassar-la a altres cursos de la nostra propietat.

Però hi ha un motiu més pel qual pensem que aquest bloc és especialment interessant. El trasllat de qüestionaris d'un curs a un altre utilitzant aquest mig mou també les preguntes i categories de preguntes associades. D'aquesta manera evitem l'exportació/importació d'aquestes, que és un procés que s'ha de realitzar si es pretén reutilitzar preguntes en diferents cursos i que és molt mes costós de dur a terme.

Començament del procés anual d’esborrat d’aules virtuals

Tal com es va anunciar el mes de gener passat, en Aules començarem amb el procés d'esborrat de totes les aules virtuals corresponents al curs 2020-2021. Aquests cursos ja estaven marcats com a "Ocults" i per tant no els apareixen llistats als estudiants.

Recordeu que en cas de voler conservar el contingut d'aquests cursos hi ha diferents mecanismes per a fer-lo: "Còpia de seguretat"/"Restauració" (arxius .mbz) o bé "Importar" continguts des d'un curs o aula virtual. A més també es poden exportar les qualificacions obtingudes pels alumnes i les alumnes en diferents formats (fitxers .csv, excel, etc).

Fase I: afecta als sabors d'Infantil i Primària
Començament: 28/03/22

Desactivació de la missatgeria en infantil, primària i ESO

Pel fet que, des de diferents centres se'ns ha traslladat a l'equip de Aules problemes de faltes de respecte entre alumnes en la missatgeria de la plataforma, s'ha pres la decisió de desactivar la possibilitat d'utilitzar aquest servei que pot escapar del control del professorat en els segments d'infantil, primària i ESO.

Com a alternativa es pot activar l'activitat Xat, que ofereix una funcionalitat molt similar però que pot ser controlat pel docent. Permet establir dins del curs un entorn per establir converses a una hora determinada o amb una periodicitat (diària o setmanal).

Esborrat de cursos de 2020/2021

Amb l’objectiu de descarregar progressivament els diferents segments d’Aules de informació que ja no s’utilitza o s’utilitza poc, es procedirà, al llarg del començament de febrer, a l’esborrat de les aules virtuals corresponents al curs 2020/2021  Una vegada finalitze tots els usuaris deixaran de tindre accés a aquests continguts. Es prega que tothom realitze les còpies de seguretat pertinents o restaure aquells continguts que siguen d’interés, amb la finalitat de no perdre el treball realitzat.

Com convertir el codi de les expressions matemàtiques que han deixat d’interpretar-se en Aules a HTML (MATHML)?

Recentment s’ha eliminat l’editor de fórmules i expressions matemàtiques de WIRIS, de manera que totes les fórmules creades amb aquest editor, no podran visualitzar-se correctament. En lloc de l’expressió matemàtica, es mostrarà el codi associat a aquesta (generat pel plugin de WIRIS) però es deixarà de veure la fórmula o expressió matemàtica.

Què podem fer per a visualitzar correctament les expressions i fórmules que ja estan escrites en activitats i altres recursos?