Skip to toolbar

Consideracions en la pujada de fitxers i correcció on-line de taques en Aules

Al final de l'entrada es mostra un llistat de fitxers admesos per Aules en aquelles tasques en les quals l'alumne ha de pujar un arxiu per a la seua posterior correcció per part del professor.

Per altra banda s'ha de tindre en compte que, en alguns casos no es converteixen els fitxers en format pdf. Ocorre perquè l'arxiu està mal format. Serà necessari sol·licitar a l'alumne que el genere de nou i torne a pujar-lo.

LLISTAT DE FITXERS ADMITITS EN LA CORRECIÓ ON-LINE

 • bib - BibTeX [.bib]
 • doc - Microsoft Word 97/2000/XP [.doc]
 • doc6 - Microsoft Word 6.0 [.doc]
 • doc95 - Microsoft Word 95 [.doc]
 • docbook - DocBook [.xml]
 • docx - Microsoft Office Open XML [.docx]
 • docx7 - Microsoft Office Open XML [.docx]
 • fodt - OpenDocument Text (Flat XML) [.fodt]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Writer) [.html]
 • latex - LaTeX 2e [.ltx]
 • mediawiki - MediaWiki [.txt]
 • odt - ODF Text Document [.odt]
 • ooxml - Microsoft Office Open XML [.xml]
 • ott - Open Document Text [.ott]
 • pdb - AportisDoc (Palm) [.pdb]
 • pdf - Portable Document Format [.pdf]
 • psw - Pocket Word [.psw]
 • rtf - Rich Text Format [.rtf]
 • sdw - StarWriter 5.0 [.sdw]
 • sdw4 - StarWriter 4.0 [.sdw]
 • sdw3 - StarWriter 3.0 [.sdw]
 • stw - Open Office.org 1.0 Text Document Template [.stw]
 • sxw - Open Office.org 1.0 Text Document [.sxw]
 • text - Text Encoded [.txt]
 • txt - Text [.txt]
 • uot - Unified Office Format text [.uot]
 • vor - StarWriter 5.0 Template [.vor]
 • vor4 - StarWriter 4.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarWriter 3.0 Template [.vor]
 • wps - Microsoft Works [.wps]
 • xhtml - XHTML Document [.html]
 • epub - Electronic Publication [.epub]
 • png - Portable Network Graphic [.png]
 • bmp - Windows Bitmap [.bmp]
 • emf - Enhanced Metafile [.emf]
 • eps - Encapsulated PostScript [.eps]
 • fodg - OpenDocument Drawing (Flat XML) [.fodg]
 • gif - Graphics Interchange Format [.gif]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Draw) [.html]
 • jpg - Joint Photographic Experts Group [.jpg]
 • met - OS/2 Metafile [.met]
 • odd - OpenDocument Drawing [.odd]
 • otg - OpenDocument Drawing Template [.otg]
 • pbm - Portable Bitmap [.pbm]
 • pct - Mac Pict [.pct]
 • pgm - Portable Graymap [.pgm]
 • ppm - Portable Pixelmap [.ppm]
 • ras - Sun Raster Image [.ras]
 • std - OpenOffice.org 1.0 Drawing Template [.std]
 • svg - Scalable Vector Graphics [.svg]
 • svm - StarView Metafile [.svm]
 • swf - Macromedia Flash (SWF) [.swf]
 • sxd - OpenOffice.org 1.0 Drawing [.sxd]
 • sxd3 - StarDraw 3.0 [.sxd]
 • sxd5 - StarDraw 5.0 [.sxd]
 • sxw - StarOffice XML (Draw) [.sxw]
 • tiff - Tagged Image File Format [.tiff]
 • vor - StarDraw 5.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarDraw 3.0 Template [.vor]
 • wmf - Windows Metafile [.wmf]
 • xhtml - XHTML [.xhtml]
 • xpm - X PixMap [.xpm]
 • fodp - OpenDocument Presentation (Flat XML) [.fodp]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Impress) [.html]
 • odg - ODF Drawing (Impress) [.odg]
 • odp - ODF Presentation [.odp]
 • otp - ODF Presentation Template [.otp]
 • potm - Microsoft PowerPoint 2007/2010 XML Template [.potm]
 • pot - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template [.pot]
 • pptx - Microsoft PowerPoint 2007/2010 XML [.pptx]
 • pps - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (Autoplay) [.pps]
 • ppt - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP [.ppt]
 • pwp - PlaceWare [.pwp]
 • sda - StarDraw 5.0 (OpenOffice.org Impress) [.sda]
 • sdd - StarImpress 5.0 [.sdd]
 • sdd3 - StarDraw 3.0 (OpenOffice.org Impress) [.sdd]
 • sdd4 - StarImpress 4.0 [.sdd]
 • sxd - OpenOffice.org 1.0 Drawing (OpenOffice.org Impress) [.sxd]
 • sti - OpenOffice.org 1.0 Presentation Template [.sti]
 • sxi - OpenOffice.org 1.0 Presentation [.sxi]
 • uop - Unified Office Format presentation [.uop]
 • vor - StarImpress 5.0 Template [.vor]
 • vor3 - StarDraw 3.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 • vor4 - StarImpress 4.0 Template [.vor]
 • vor5 - StarDraw 5.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 • xhtml - XHTML [.xml]
 • csv - Text CSV [.csv]
 • dbf - dBASE [.dbf]
 • dif - Data Interchange Format [.dif]
 • fods - OpenDocument Spreadsheet (Flat XML) [.fods]
 • html - HTML Document (OpenOffice.org Calc) [.html]
 • ods - ODF Spreadsheet [.ods]
 • ooxml - Microsoft Excel 2003 XML [.xml]
 • ots - ODF Spreadsheet Template [.ots]
 • pxl - Pocket Excel [.pxl]
 • sdc - StarCalc 5.0 [.sdc]
 • sdc4 - StarCalc 4.0 [.sdc]
 • sdc3 - StarCalc 3.0 [.sdc]
 • slk - SYLK [.slk]
 • stc - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet Template [.stc]
 • sxc - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet [.sxc]
 • uos - Unified Office Format spreadsheet [.uos]
 • vor3 - StarCalc 3.0 Template [.vor]
 • vor4 - StarCalc 4.0 Template [.vor]
 • vor - StarCalc 5.0 Template [.vor]
 • xls - Microsoft Excel 97/2000/XP [.xls]
 • xls5 - Microsoft Excel 5.0 [.xls]
 • xls95 - Microsoft Excel 95 [.xls]
 • xlt - Microsoft Excel 97/2000/XP Template [.xlt]
 • xlt5 - Microsoft Excel 5.0 Template [.xlt]
 • xlt95 - Microsoft Excel 95 Template [.xlt]
 • xlsx - Microsoft Excel 2007/2010 XML [.xlsx]

 

Canvis de color i nous sabors en Aules

S’ha procedit a canviar el color del segment docent a blau clar.
El motiu és la incorporació de manera definitiva de dos nous segments. El segment d’Educació a Distància amb color gris antracita i el de Formació de Professorat que hereta el roig de docent amb mes lluentor i intensitat. Es pot accedir i comprovar des de la pàgina del blog d’Aules.

Actualització versió Moodle (3.9.10)

S’ha procedit a actualitzar Aules a la versió 3.9.10, que corregeix algunes fallades que presentava la versió 3.9.9.
L’actualització es porta a terme després de realitzar un estudi del seu funcionament.

Habilitada la capacitat de crear còpies de seguretat per al professorat no editor

S’ha habilitat en tots els sabors de Aules la possibilitat que el professorat no editor puga crear còpies de seguretat, de manera que si es pretén crear una còpia de seguretat per a traslladar-lo a una altra plataforma o a un altre segment es puga procedir, ja siga per parts o en un sol pas.

Es recorda que a banda d’aquesta funcionalitat, es continua podent importar continguts des dels cursos de l’any passat en els quals tot el professorat ha passat a ser no editor, als quals es creen en el present curs, en els quals el professor té permisos d’edició. Per a poder fer-ho, heu d’accedir al curs, fer clic en l’opció de mostrar blocs i utilitzar l’opció de Còpia de seguretat.

Començament del curs 2021/2022

Es va procedir a obrir el curs 2021-2022 en Aules, de manera que tot el professorat que ja tinga el seu horari publicat en ITACA, podrà crear les seues aules virtuals i importar l'alumnat pertanyent al curs, de la mateixa forma que ja es va fer en 2020-2021.

D'altra banda, i amb l'objectiu que tothom dispose dels materials en els quals va treballar l'any passat i que ningú confonga els cursos d'aquest nou curs amb els del curs passat, es passaran totes les aules virtuals de 2020-2021 a estat ocult i a canviar el rol dels professors a professor no-editor, de manera que:

 • L'alumnat no podrà visualitzar els cursos antics
 • El professorat podrà visualitzar els cursos antics, no podrà editar-los ni crear còpies de seguretat, però si podrà importar-los als nous cursos que cree en 2021-22.

En el cas del segment d'educació FP semipresencial es realitzaran sincronitzacions diàries dels cursos de la plataforma amb ITACA.

Des de l'equip de Aules aprofitem per a recordar que ja ha finalitzat l'esborrat de cursos 2019-2020 i us desitgem un bon començament 2021-2022

Esborrat de cursos de 2019/2020

Amb l’objectiu de descarregar progressivament els diferents segments d’Aules de informació que ja no s’utilitza o s’utilitza poc, es procedirà, al llarg del començament de juliol, a l’esborrat de les aules virtuals corresponents al curs 2019/2020  Una vegada finalitze tots els usuaris deixaran de tindre accés a aquests continguts. Es prega que tothom realitze les còpies de seguretat pertinents o restaure aquells continguts que siguen d’interés, amb la finalitat de no perdre el treball realitzat.

Actualització versió Moodle (3.9.7)

S’ha procedit a actualitzar Aules a la versió 3.9.7, que corregeix algunes fallades que presentava la versió 3.9.6.
L’actualització es porta a terme després de realitzar un estudi del seu funcionament i es poden consultar les millores que incorpora en el següent enllaç.

Juntament amb l’actualització, també s’han actulitzat els següents plug-in:

 • mod
  • BigBlueButtonBN -> mod_bigbluebuttonbn
 • block
  • Completion Progress -> block_completion_progress
  • Microsoft Block -> block_microsoft
  • Level up! – Gamification -> block_xp
 • qtype:
  • Gapfill -> qtype_gapfill
 • filter:
  • MathType filter by WIRIS -> filter_wiris
 • atto:
  • MathType for Atto by WIRIS -> atto_wiris
 • auth:
  • OpenID Connect -> auth_oidc
 • format:
  • Collapsed Topics -> format_topcoll
 • repository:
  • Microsoft 365 Repository -> repository_office365
 • themes:
  • Adaptable -> theme_adaptable
  • Fordson -> theme_fordson
 • local:
  • Microsoft 365 Integration -> local_o365

Habilitada la pujada d’arxius de fins a 250 MB

S’ha habilitat en tots els sabors d’Aules la possibilitat de pujar arxius de fins a 250 MB per a facilitar la restauració de còpies de seguretat. Com sempre, es prega evitar la pujada d’arxius multimèdia de pes elevat.

Es recorda que l’espai total per curs d’Aules és de 500 MB.

Instalació del plugin JSXGraph

S’ha procedit a la instal·lació del plugin JSXGraph. Es tracta d’una funcionalitat que permet des de l’editor html crear diferents figures geomètriques, traçar funcions i gràfics, inserir punts i visualitzar dades. Interessant, no sols per a professors de matemàtiques. A continuació vam mostrar un exemple senzill perquè l’usuari observe la potencialitat de l’eina:

 

El codi utilitzat s’especifica a continuació i es poden trobar nombrosos exemples i formació en la xarxa:

<jsxgraph width=”500″ height=”500″ box=”mybox”>
(function() { var brd = JXG.JSXGraph.initBoard(‘mybox’, {boundingbox:[-5,5,5,-5], axis:true}); var p = brd.create(‘point’, [1,2]); var q = brd.create(‘point’, [2,2]); })();
</jsxgraph>

Actualització versió Moodle (3.9.6)

S’ha procedit a actualitzar Aules a la versió 3.9.6, que corregeix algunes fallades que presentava la versió 3.9.5.
L’actualització es porta a terme després de realitzar un estudi del seu funcionament i es poden consultar les millores que incorpora en el següent enllaç.