Possibilitat d’esborrar arxius del banc de continguts

S’ha habilitat la possibilitat de que els docents puguen esborrar els arxius propis que tinguin dins els seu banc de continguts. Aquests arxius poden ser qualsevol tipus, incloent els arxius h5p d’activitats interactives.

Una vegada esborrats continguts apareixerà en el menú d’administració una “paperera de reciclatge”.

Si s’entra dins, es troben les activitats creades que s’han demanat esborrar i es pot procedir a la seva eliminació inmediata.

Activitats JClic

Es permet la inserció directa d’activitats JClic (com a arxiu pujat o com a enllaç) en tots els sabors. Solucionat el problema que impedia que no es pogueren pujar directament aqueixes activitats en alguns dels sabors i/o idiomes d’Aules.

Idioma anglés en Aules

S’ha incorporat l’idioma anglés en Aules (en tots els sabors, a excepció del sabor docent), que permet ser triat des del menú superior d’administració d’idiomes, tal com es mostra en la següent imatge.

En un futur es preveu anar incorporant nous idiomes.

Sol·licitud de nous cursos

S’ha implementat una nova funcionalitat en Aules que permet que els directors del seu centre i, exclusivament per a activitat acadèmica amb el seu alumnat, puguen demanar cursos “extra” als quals venen sincronitzats per Itaca. Són cursos destinats fonamentalment a donar solució als problemes de professorat de PT, ALL, etc. A més, també es permet la creació de cursos destinats a grups de recuperació o qualsevol altra casuística que, dins del seu model acadèmic, puguen necessitar els centres educatius.

El procés d’acceptació dels cursos i que els mateixos apareguen als directors dels centres educatius, es gestionarà en 72 hores (no s’inclouen dies no laborables).

En la pantalla d’administració dels directors dels centres educatius apareixerà un apartat de “sol·licitud de cursos”.

Aquesta sol·licitud obliga a posar-li un nom al curs (p.ex. “curs PT”, “curs recuperació de…”, etc. i a marcar la casella de que “aquest curs estarà destinat a activitat acadèmica amb l’alumnat” (veure dues imatges següents).

Una vegada la petició està demanada ja ens arriba a l’equip d’Aules.

Al director del centre li apareixen els cursos pendents d’aprovació.

Un cop s’haja revisat, i es comprove que realment es dedicarà a activitat acadèmica, ja apareixerà amb l’estat “Acceptat” o “Refusat”.

IMPORTANT!!! 

Recordeu que la sol·licitud de cursos on s’haja de matricular alumnat ha de fer-se en el sabor corresponent (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, etc.).

Importacions dels cursos 2019/2020 realitzades

S’ha procedit al llarg d’aquests mesos a importar tots els cursos que s’havien creat a Aules el 2019/2020. Tots aqueixos cursos estan disponibles per als usuaris i, per defecte, es troben ocults per a l’alumnat i no permeten l’edició. La importació dels mateixos pot realitzar-se en qualsevol curs que es cree enguany (de manera total o parcial).

No s’ha aconseguit importar la totalitat dels cursos, per determinats problemes tècnics, encara que el percentatge final d’importacions realitzades correctament haja sigut de més del 90%.

Si no s’ha aconseguit importar correctament el vostre curs, no dubteu de posar-vos en contacte amb el SAI.

Usuaris duplicats a l’ESO i FPA (solucionat)

En les darreres setmanes s’havia observat l’existència d’alguns usuaris duplicats en l’ESO i la FPA, la qual cosa feia que alumnat no poguera accedir a les assignatures en les quals es trobava matriculat a Itaca. Es tracta d’una incidència que es va resoldre completament en data d’ahir (27/10/2020), amb l’eliminació dels duplicats i la unificació del progrés dels usuaris duplicats. Disculpeu les molèsties que això us haja pogut ocasionar.

Enllaçat automàtic al glossari

El filtre per a aute-enllaç cap a Glossari crea enllaços cap a una activitat de glossari en tots llocs on la paraula o frase siga usada en un curs, com per exemple en publicacions de fòrum, etiquetes o recursos. L’enllaç dispara una finestra emergent que mostra el Concepte i la Definició. Si més d’una entrada té la mateixa cadena de caràcters per a “Concepte”, la primera serà enllaçada.

El glossari es crea com una activitat i gràcies a aquesta nova funcionalitat s’integra dins de tot el curs.

Canvis en el botó d’edició dels cursos

Per tal de millorar la usabilitat dels usuaris, degut a la preocupació d’alguns d’ells per no poder saber si la icona que apareixia a dalt i a la dreta dels cursos era la que permetia activar l’edició, s’ha modificat la icona i s’ha inclòs el text “Activa l’edició” al costat de la mateixa per tal que sigui més senzill trobar el botó per fer l’edició dels vostres cursos.

Nou editor d’equacions (MathType) i de fórmules químiques (ChemType) a Aules

S’ha instal·lat i habilitat en tots els sabors d’Aules el nou editor d’equacions (MathType) que facilita la creació i edició d’equacions i altres fòrmules matemàtiques.

També s’ha instal·lat i configurat l’editor de fórmules químiques, ChemType.

Per accedir a ambdós editors, ho podeu fer clicant en les icones que es mostren en la següent imatge: