Delegació de rol en Aules

S’ha millorat la funcionalitat que permet que el director o la directora d’un centre educatiu puga delegar el seu rol en Aules a docent/s que formen part del personal docent del centre. La delegació d’aquest rol permet, excepte la nova delegació per part d’aquests usuaris que tenen l’administració delegada a altres docents, les mateixes possibilitats que té el director del seu centre (consulta de cursos del seu centre, filtrat i cerca per categoria/docent, matriculació d’usuaris, etc.). Aprofitem per a comunicar-vos que s’ha solucionat el problema amb el filtrat de cursos, categories i docents.

Possibilitat de reiniciar cursos en Aules

S’ha habilitat la possibilitat, tal com es veu en la següent imatge, de poder reiniciar els cursos que ja es tinguen creats sense necessitat d’anar esborrant contingut a contingut. S’ha d’anar amb precaució en usar aquesta opció ja que, malgrat estar habilitada la paperera de reciclatge en tots els cursos, pot haver-hi dades que no puguen recuperar-se.

Actualització tema Adaptable (3.0.3)

Dins del full de ruta d’Aules, es vol actualitzar el tema de Moodle (l’aparença) que té el nostre entorn virtual d’aprenentatge. Això es farà sempre que siga possible i després de fer una anàlisi de la versió que es vol llançar en producció.
Hui hem procedit a l’actualització des de la versió 2.2.2 fins a la versió 3.0.3, amb múltiples millores visuals que, segurament, us trobareu conforme aneu treballant en la plataforma. Algunes d’elles afecten a com es veuen els temes col·lapsats, uns certs qüestionaris, etc. A més de solucionar problemes de versions anteriors.

Podeu consultar les millores que suposa el pas de la versió 2.2.2 a la 3.0.3 ací.

Aprofitem per a comentar-vos que, dins d’aquest full de ruta que us estem comentant, s’està treballant amb nous dissenys i personalitzacions en els diferents sabors per a veure, si en un futur, poden millorar la usabilitat de la plataforma.

Problemes missatges en aules (solucionat)

En aquestes últimes setmanes hem problemes amb el cron d’Aules en diferents sabors. Era un problema que feia que els missatges i notificacions no es realitzaren correctament o, en cas de realitzar-se, anaren amb molt de retard. Això és una cosa que ja està solucionada i, en principi, tot el sistema de missatgeria i comunicacions de la plataforma hauria de funcionar correctament.

Actualització versió de Moodle (3.9.4)

Dins del full de ruta d’Aules, es vol actualitzar el Moodle en el qual està basat el nostre entorn virtual d’aprenentatge. Açò es farà sempre que siga possible i després de fer una anàlisi de la versió que es vol llançar en producció.
Hui hem procedit a l’actualització des de la versió 3.9.1 fins a la versió 3.9.4, amb moltes millores, tant de funcionalitat (H5P, temes col·lapsats, preguntes, fòrums, etc.), rendiment i seguretat. Podeu consultar totes les millores que s’han incorporat en els següents enllaços (en anglés), ja que la versió 3.9.4, a més de les seues pròpies millores, porta associades les millores de les versions 3.9.2 i 3.9.3.

Millores Moodle 3.9.2

Millores Moodle 3.9.3

Millores Moodle 3.9.4

Matriculació en Aules d’alumnat incorporat amb el curs començat

Una de les incidències més recurrents que ens estan arribant, és deguda a que alumnat que s’ha anat incorporant als centres educatius no té accés a Aules, tanmateix estar donat d’alta a Itaca. Això es deu a que, una vegada creat el curs en Aules, es tanca la sincronització i s’ha de forçar tornant a crear l’aula o les aules que ja s’han creat.

En aquesta entrada us intentarem explicar com solucionar aquest problema…

Imagineu-vos que ha arribat alumnat nou al centre en l’etapa d’ESO. Per a que apareguen en Aules i correctament matriculats (sempre i quan la matrícula siga correcta en Itaca), s’ha d’anar a l’apartat d’administració.

 

En aquest apartat hem de fer clic a “crear aula virtual”.

Si li doneu a crear aula virtual i ja havíeu creat les aules del alumnat que s’ha incorporat nou al centre, ja veureu que trobareu aules en les que s’indica que l’aula ja existeix i que només es crearán nous usuaris.

Torneu a crear aquelles aules i ja us apareixerà el nou alumnat matriculat correctament en l’aula. La creació de nous usuaris no implica que s’esborre res del que hi haja en l’aula virtual.

Problemes missatges en Aules

En aquestes últimes setmanes estem tenint problemes amb el cron d’Aules en diferents sabors. És per això que, a vegades, els missatges s’envien amb molt de retard o, a vegades, pel volum de missatges bloquejats en l’eixida, ni tan sols s’arriben a entregar. S’està treballant per a solucionar-ho al més prompte possible.

Millora de la infraestructura d’Aules

Al llarg d’aquestes setmanes es procedirà a la millora de la infraestructura d’Aules. És per això que es realitzaran parades puntuals en els diferents sabors que s’aniran informant en cadascun d’ells. A més, per a no afectar la majoria d’usuaris, les parades tècniques es realitzaran en horaris que afecten el menys possible.

Canvis en els diferents sabors

Al llarg d’aquest cap de setmana s’ha procedit a realitzar canvis en l’aspecte visual dels diferents sabors, a més de canvis en la pàgina d’accés al portal d’Aules. Els canvis s’estan revisant perquè, en cas d’existir algun problema amb els criteris d’accessibilitat, es vagen solucionant conforme es detecten.

Editor Cloze per a Atto

S’ha afegit l’editor Cloze per a Atto que permet la realització de preguntes amb respostes incrustades. Per tal de treballar amb el mateix, podeu crear una pregunta des del banc de preguntes, tal i com es mostra en la següent imatge.

Una vegada escollida l’opció, li doneu a crear i apareix l’editor de qüestions amb la nova icona de les preguntes Cloze:

Les preguntes poden ser del següent tipus:

Esperem que aquesta nova funcionalitat us siga útil.