Nous botons per a inscriure alumnat i personal del centre a les aules virtuals

millores

Els directors i les directores i totes les persones en les quals hagen delegat l’administració poden afegir a totes les aules virtuals del centre:

 • Tot el personal docent i altres treballadors/es no docents del centre.
 • Tot l’alumnat del centre que estiga matriculat en l’etapa educativa corresponent al sabor d’Aules on es troba l’aula virtual.

Aquestes accions es realitzen des del llistat d’aules virtuals del centre:

A la dreta de cada aula virtual del curs acadèmic actual, trobareu dos botons nous.

Els llistats apareixen ordenats alfabèticament.

Esborrat d’aules del curs 2021/22

A partir del 30 de gener es procedirà a l’esborrat de les aules virtuals corresponents al curs 2021/22 en tots els sabors d’Aules. En aquests moments, els cursos 21/22 estan ocults i el professorat té rol de “professor no editor”. Per tant, l’alumnat no pot accedir i els continguts no es poden editar, però sí que es poden fer còpies de seguretat i exportar.

També es procedirà a esborrar els cursos sol·licitats al llarg del cursos 2021/22. Si es desitja mantindre aquests cursos en funcionament s’haurà de sol·licitar mitjançant incidència al portal gvaSAI.

S’informa també que quan siga activat el procés d’esborrat apareixerà en “Els meus Cursos” la data prevista d’esborrat i una icona que informa de si existeixen còpies de seguretat emmagatzemades :

Es demana a tots els usuaris de la plataforma que procedisquen a la descàrrega i esborrat de les còpies de seguretat que es realitzen amb l’objectiu de salvaguardar la informació dels cursos que s’esborraran, amb la finalitat d’evitar una sobrecàrrega de l’espai d’emmagatzematge disponible.

Qualificacions en lletra amb Aules

Si voleu o necessiteu que les qualificacions de les avaluacions o de la vostra aula Virtual es mostren segons l’escala Excel·lent – Notable – Bé – Suficient – Insuficient, de forma acorde a la nova normativa d’avaluació de la LOMLOE i com podeu veure a la imatge següent…

… podeu configurar les qualificacions alfabètiques…

…i fer-ne ús en el vostre llibre de qualificacions. Ací us expliquem com es fa.

Primerament, cliqueu en Configuració del llibre de qualificacions dins del bloc Administració > Administració del curs.

Després, feu clic a la pestanya Lletres. Voràs l’escala per defecte, que modificarem seguidament. Cliqueu Edita les qualificacions alfabètiques.

Marqueu la casella Rectifica les opcions per defecte del lloc, per cada qualificació alfabètica, indiqueu a partir de quin percentatge de puntuació s’aplica eixa qualificació. Per exemple, tenim que Excel·lent aplica a percentatges iguals o majors que 90, i així successivament. Les franges que no s’utilitzen s’han de deixar en blanc.

No oblideu guardar els canvis!

Ara cal anar a la pestanya Arranjament. Per a cada element i categoria que tingau creats, podeu configurar la forma de visualitzar-ne la qualificació clicant en el menú Edita > Edita paràmetres.

En aquest exemple, només canviarem la visualització de les categories que comprenen les activitats qualificades de cada avaluació, així com la qualificació final del curs.

Ara, cliquem en Mostra’n més… sota el títol Total de la categoria. En el cas de tasques, fòrums, qüestionaris, etc. està sota el títol Element de qualificació.

Configureu els paràmetres Tipus de visualització de les qualificacions a l’opció Lletra. Opcionalment també podeu configurar Qualificació per aprovar, aleshores es mostraran les qualificacions positives en verd i les negatives en roig.

Per últim, guardeu els canvis. I ja està configurat. Tant vosaltres com el vostre alumnat ja no vorà les qualificacions seleccionades en número, sinó amb l’escala Insuficient – Suficient – Bé – Notable – Excel·lent tal com ho heu configurat. Naturalment, les qualificacions numèriques no desapareixen i Aules continua usant-les per als càlculs. El que hem explicat ací afecta només a la forma de visualitzar les qualificacions.

Optimitzar la correcció de tasques a Aules

Les tasques son un tipus d’activitat molt usat a les aules virtuals. Si es configuren adequadament, la correcció de les trameses de l’alumnat es pot agilitzar notablement perquè s’evita la conversió a PDF dels documents pujats per l’alumnat.

Per aquest motiu, a partir de gener de 2023 s’inhabilitarà per defecte l’opció de retroacció “PDF amb comentaris”, però solament en les tasques noves que es creen des d’eixe moment. Els fitxers pujats per l’alumnat no es visualitzaran en pantalla, sinó que tindreu un enllaç per a descarregar-los. No obstant això, podreu habilitar l’annotació de PDF per a una tasca concreta si necessiteu fer-ne ús.

Igualment és important seguir aquestes recomanacions que milloraran la velocitat de resposta de la plataforma:

 • Limitar la quantitat de fitxers per tramesa i la grandària màxima dels fitxers.
 • Inhabilitar l’opció de retroacció “PDF amb comentaris” si els fitxers de les trameses s’espera que siguen molt grans, que continguen moltes imatges o siguen de formats d’àudio, vídeo o imatge en lloc de documents. Això obliga el professorat a descarregar els fitxers de les trameses per a poder visualitzar-los.
 • Limitar els tipus de fitxers que l’alumnat pot pujar (per exemple, només PDF), per tal que l’alumnat s’ocupe de convertir la seua tramesa a PDF abans de pujar-la i estalviar la plataforma de fer este treball.
  Això es pot fer, segons el programa usat, de la següent manera:
  • Des de Microsoft Word (aplicació d’escriptori): Menú Archivo > Guardar una copia i triar el format PDF o Menú Archivo > Exportar > Crear documento PDF/XPS
  • Des de Word online (al navegador o Teams): Menú Archivo > Guardar como > Descargar como PDF
  • Des de LibreOffce: Menú Archivo > Exportar a > Exportar directamente a PDF
 • Als centres digitals col·laboratius (CDC), podeu aprofitar les eines online de Microsoft per a crear documents, com ara Word o OneNote, utilitzant-ne les possibilitats de compartir i els enllaços web corresponents.

Ací vos posem una configuració de tasca ajustada per tal de permetre només un fitxer de màxim 500 KB per tramesa, i amb la retroacció “PDF amb comentaris” inhabilitada.

Igualment, si cliquem el botó “Tria”, podem seleccionar els tipus de documents que s’acceptaran. Els fitxers que s’intenten pujar i tinguen una extensió no seleccionada seran rebutjats.

Visualització d’activitats HotPotatoes en Aules

Diverses incidències comunicades a gvaSAI ens han advertit de problemes a l’hora de visualitzar algunes activitats (per exemple, elecció múltiple) de HotPotatoes en Aules, arribant fins i tot a fer impossible que es puguen realitzar.

És cert que el mòdul que integra HotPotatoes en Aules presenta certs problemes actualmente (no suporta la versió 7, que él la més recent del programa HotPotatoes de Windows, per exemple), però sí hem pogut comprovar que funciona correctament amb la versió 6.1.0.1 beta del programa HotPotatoes inclòs en el programari de LliureX, amb la condició que el fitxer de l’activitat que es puge a Aules tinga el format nadiu del programa (és a dir, extensió .JQZ, .JCL, etc.), en lloc dels que tenen l’extensió .HTM i que es poden visualitzar directament en el navegador web clicant dues vegades en la icona del fitxer.

Com fer diàlegs privats docent-alumne/a

Malgrat que la versió oficial és que la funcionalitat del mòdul "Diàleg" ha sigut substituïda pel sistema de missatgeria, encara molts usuaris i usuàries troben útils els diàlegs perquè són una activitat real dins del curs, i en ocasions menys complicat que totes les opcions de la missatgeria. També permet afegir adjunts i guardar esborranys.

Els diàlegs funcionen a nivell de curs i qualsevol participant pot començar una conversa amb qualsevol altre participant. Tanmateix, en ocasions, la intenció del/de la docent és establir diàlegs privats amb l'alumnat del curs i no permetre que els/les alumnes comencen converses entre ells/elles. Si com a docent t'interessa aquesta opció i preferixes fer servir els diàlegs a la missatgeria, t'expliquem com ho pots fer.

Clica en Administració del curs > Permisos.

Localitza els permisos de l'opció "Òbriga una conversa" de l'activitat Diàleg. Voràs que el rol "Estudiant" està en la columna central. Açò vol dir que té concés eixe permís.

Fes clic al signe "+" de la columna de la dreta i tria el rol "Estudiant".

Ara l'alumnat ja no pot començar converses des de l'activitat diàleg en eixe curs, però el/la docent sí. L'alumnat podrà contestar només en els diàlegs que haja obert el/la docent amb ell.

Nou botó de finestra completa a l’editor de text d’Aules

millores

En la barra de botons de l’editor de text d’Aules veureu ara un botó nou. Serveix perquè l’àrea d’edició ocupe tota la finestra i restaurar-la a la seua grandària original. Aquest botó està en la fila de botons avançats, que es mostra quan cliqueu el primer botó (el de la fletxa que apunta cap a baix) de la fila de botons bàsics.

El botó de finestra completa és l’últim i té unes fletxes creuades.

I ací mostrem l’editor de text maximitzat:

Mentre està ampliat l’editor, no podeu navegar pel curs ni veure els blocs laterals. Per a això cal restaurar la grandària de l’editor clicant de nou el botó.

Sincronització de l’alumnat de les aules virtuals

Sabors: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP presencial, FPA i Especials

Recordeu que podeu actualitzar la matrícula de les vostres aules virtuals una vegada creades, si es produeixen canvis a Itaca.

En el cas d’alumnat donat de baixa, podeu eliminar els usuaris corresponents de les aules virtuals sense major problema.

En el cas d’alumnat incorporat recientment o esborrat per error, podeu realitzar una nova sincronització tantes vegades com necessiteu. Ací us expliquem com.

 1. Aneu al bloc GVA Aules -> Les meues aules -> Explorar les meues aules.

2. En el llistat de les aules virtuals teniu disponible l’opció de sincronitzar. Ho podeu fer per a una aula individual clicant la rodeta amb dues fletxes.

3. Amb eixe botó, obtindreu un llistat d’alumnat que figura a Itaca però encara no està inclòs en la vostra aula virtual. Feu la selecció corresponent i cliqueu “Sincronitzar matriculacions pendents d’Itaca”.

També podeu seleccionar dues o totes les aules virtuals en el llistat del pas nº 2 i clicar allí mateix el botó “Sincronitzar matriculacions pendents d’Itaca”. Amb aquest mètode no podeu seleccionar persones soltes.

Procés de canvi d’any acadèmic en Aules ESO

millores

S’ha acabat de fer el canvi d’any acadèmic en els sabors d’ESO (Castelló, València i Alacant). Això suposa que les aules d’aquest sabor corresponents a la docència de 2021 (curs passat), deixaran de ser visibles per a l’alumnat i el rol de “professor” canviarà a “professor no editor”.

Us recordem que a partir de l’1 de gener aquestes aules del curs 21/22 seran esborrades d’ofici. Resulta necessari realitzar còpies de seguretat i custodiar-los en local, si el docent considera que poden ser reaprofitades en un futur.

Si detecteu qualsevol problema, podeu comunicar-nos-el ací:
https://gvasai.edu.gva.es/

Conversió automàtica de text amb els filtres d’Aules (1)

Aules té habilitats una sèrie de “filtres” que detecten diferents tipus de text i els substitueixen per tal de millorar-ne la presentació en pantalla.

1. Noms d’activitat, entrades del glossari i de la base de dades autoenllaçades: sempre que escrigues una paraula que coincidisca amb el nom d’una activitat o es puga trobar en un recurs teu de glossari o base de dades, es convertirà automàticament en un enllaç a eixe element.

2. Si escrius una d’aquestes combinacions, es converteix en una emoticona gràfica.

Però des de l’editor de text també pots insertar emojis directament.

3. Si escrius l’adreça d’una pàgina web, es convertix automàticament en un enllaç, i si és l’adreça d’una imatge o un vídeo, s’insereix directament.

Escriure l’adreça
Efecte

4. Si escrius text amb l’esquema següent, el text es mostrarà o no, segons l’idioma que tingues configurat a Aules.

Escriure el text amb els delimitadors
Efecte