Skip to toolbar

Problemes en la pàgina d’edició de tasques/recursos

En la darrera actualització del navegador Mozilla Firefox (no tenim constància que succeeixi en versions anteriors), s’ha incorporat quelcom que ha trencat part del tema utilitzat en Aules, tal i com podeu comprovar en la imatge següent:

No és res greu perquè els menús es poden desplegar igualment, però en horitzontal el desplegament de les opcions no es tant intuïtiu com en vertical. En altres navegadors diferents de Firefox (Chrome, Edge, Opera, etc.) els menús es segueixen desplegant en vertical sense cap tipus de problema. No es reporten errors en versions sense actualitzar de Firefox però, com sempre vos recordem, és important tenir el navegador sempre actualitzat.

S’està treballant en el desplegament de la versió 3.9.1.0 d’Adaptable (el tema que utilitzem en Aules) que soluciona aquesta errada. Tan aviat com estiga desplegada l’actualització, després d’haver-ne fet les proves prèvies a qualsevol desplegament, informarem per aquest portal.