Activades les preguntes STACK

Després de solucionar alguns problemes tècnics s’han tornat a activar en tots els sabors les preguntes STACK. STACK és un sistema de codi obert, assistit per computadora, per a Matemàtiques i disciplines relacionades, amb èmfasis en avaluació formativa.

Es poden generar des de Banc de preguntes->Preguntes->Crea una nova pregunta

I després triant l’opció preguntes STACK des d’on s’accedirà a la configuració: