Skip to toolbar

Idioma francés en Aules

S’ha incorporat l’idioma francés en Aules, que permet ser triat des del menú superior d’administració d’idiomes, tal com es mostra en la següent imatge.