Possibilitat d’esborrar arxius del banc de continguts

S’ha habilitat la possibilitat de que els docents puguen esborrar els arxius propis que tinguin dins els seu banc de continguts. Aquests arxius poden ser qualsevol tipus, incloent els arxius h5p d’activitats interactives.

Una vegada esborrats continguts apareixerà en el menú d’administració una “paperera de reciclatge”.

Si s’entra dins, es troben les activitats creades que s’han demanat esborrar i es pot procedir a la seva eliminació inmediata.