Skip to toolbar

Enllaçat automàtic al glossari

El filtre per a aute-enllaç cap a Glossari crea enllaços cap a una activitat de glossari en tots llocs on la paraula o frase siga usada en un curs, com per exemple en publicacions de fòrum, etiquetes o recursos. L’enllaç dispara una finestra emergent que mostra el Concepte i la Definició. Si més d’una entrada té la mateixa cadena de caràcters per a “Concepte”, la primera serà enllaçada.

El glossari es crea com una activitat i gràcies a aquesta nova funcionalitat s’integra dins de tot el curs.