Skip to toolbar

Cursos editables i no editables en Aules 20/21

Quan un professor accedeix a Aules es pot trobar dos tipus de cursos:

 • Cursos importats d’Aules 19-20
 • El cursos que ell mateix ha creat, o en el cas que estiga sabor blau fosc (semipresencial), els cursos que han sigut creats per la plataforma automàticament a partir de la matrícula d’ITACA

A continuació expliquem bé la diferència entre les dues tipologies i la seva finalitat:

Cursos importats d’Aules 19-20:

 • Els cursos importats d’aules no es poden utilitzar per a la docència, no són editables i la seva funció és utilitzar-los per a consulta i restauració dels nous cursos
 • Es diferèncien dels altres perquè quan el professor accedeix no n’hi ha botó d’edició tal i com es pot veure en la captura. Més endavant s’habilitarà una notificació que indicarà que es tracta d’un curs no editable.

 • El professor pot trobar tots els cursos que tenia en Aules 19-20, una part o cap ja que el procés d’importació va donar problemes i no es va completar satisfactòriament.

Cursos 20/21:

 • Són els cursos que el professor crea a partir de la matrícula d’ITACA.
 • Es diferèncien dels altres en què quan el professor accedeix s’hi troba un botó d’edició tal i com es pot veure en la captura:

 • Aquestos cursos són els que s’han d’utilitzar per a impartir docència i a on es pot restaurar els continguts d’Aules 1920, com expliquem a continuació:

Restauració de cursos en Aules:
Si un professor vol restaurar un curs antic en el nou espai d’Aules creat per al curs 20/21 es pot trobar dues casuístiques:

 • Que el curs s’haja importat automàticament al seu espai tal i com s’explica en el punt 3 de Cursos importats d’Aules 19-20
   • En eixe cas haurà de triar l’opció importar del seu bloc d’administració del curs que vol restaurar.

   • Una vegada dins s’ha de triar el curs que es vol restaurar i continuar el procés tal i com indica la captura:

   • Prema continuar tal i com marca la fletxa roja i acabe el procés. Haurà de passar diferents pantalles de configuració com la següent:

 • Que el curs no s’haja importat automàticament al seu espai tal i com s’explica en el punt 3 de Cursos importats d’Aules 19-20. En eixe cas, s’ha d’importar una còpia de seguretat com indica el vídeo de la cvTIC