Skip to toolbar
Itinerari 21-22

Formació de catàleg àmbit TIC 2021-2022 Itinerari
Entorns virtuals d'aprenentatge

L'ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, en l'article 21 considera els itineraris formatius com el conjunt d'activitats formatives proposat per a la participació de manera activa de tot el personal docent d'una especialitat, nivell, càrrec o grup d'interessos professionals semblances per a la consecució d'uns objectius concrets. Els itineraris i activitats de formació permanent realitzats d'acord amb el que disposa aquesta ordre podran valorar-se en totes aquelles convocatòries, concursos o actes administratius que les consideren com a requisit o mèrit en les seues bases

Per a motivar el professorat per a completar itineraris, la seua realització completa comportarà com a bonificació un increment sobre la duració en hores del total de les activitats que els componen i es traduirà en una anotació en el Registre de Formació del Professorat d'haver completat l'itinerari, visible des del compte formació.

L'itinerari d'Entorns virtuals d'aprenentatge està format per un primer mòdul de 60h (dos cursos de 30h) que presenta i aprofundeix en la plataforma de formació en línia corporativa Aules i, a més, un segon mòdul de 40h dona les bases per a poder crear material didàctic digital amb un editor de contingut en format estàndard, eXeLearning.

Inscrivint-se en el primer curs es tindrà preferència per a la realització dels següents mòduls i així completar l'itinerari.

Inscripció
15/07/2021
Fi d'inscripció
26/09/2021
Fi d'confirmació
07/10/2021

Mòdul 1

Aules nivell inicial

30 h | en línia | 100 places

Inici 18/10/2021  Fi 05/12/2021

Aules Intermedio

Aules nivell mitjà

30 h | en línia | 100 places

Inici  10/01/2022  Fi 27/02/2022

Mòdul 2

eXeLearning

40 h | en línia | 100 places  Inici 28/02/2002  Fi 15/05/2022

Reconeixement d'autoria de les imatges de la pàgina web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com