Admissió i matrícula: cursos d’anglés

1. Calendari matrícula 

 

CALENDARI 20-21

PERíODE ÚNIC

El calendari de la matrícula per al curs 20-21 dependrà de l'evolució de la pandèmia i segons disposen les autoritats competents. S'informarà en la web.

Tancat

2. Requisits per a la matrícula
3. Instruccions
4. Documentació