Admissió i matrícula: Curs de preparació a la prova d’accés als Ensenyaments Artístics Superiors

1. Calendari de matrícula

CALENDARI 20-21

PERÍODE ÚNIC

Cita prèvia A partir de l'1 de setembre
Matrícula 11, 18 i 25 de setembre
2. Procés d'admissió
3. Instruccions
4. Documentació necessària per a formalitzar la matrícula