Admissió i matrícula: Curs de preparació a la prova d’accés als Ensenyaments Artístics Superiors

1. Calendari de matrícula

CALENDARI 20-21

PERÍODE ÚNIC

El calendari de la matrícula per al curs 20-21 dependrà de l'evolució de la pandèmia i segons disposen les autoritats competents. S'informarà al web. Tancat
2. Procés d'admissió
3. Instruccions
4. Documentació necessària per a formalitzar la matrícula