Admissió i matrícula: curs de certificat d’espanyolitat

1. Requisits per a la matrícula

El calendari de la matrícula per al curs 20-21 dependrà de l'evolució de la pandèmia i segons disposen les autoritats competents. S'informarà al web.

Hi pot participar qualsevol persona estrangera major de 18 anys que presenti un document en vigor que acrediti la seva identitat (NIE o passaport), així com el seu empadronament a la Comunitat Valenciana .

Si vols saber els requisits per obtenir la nacionalitat, segueix el següent enllaç:  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/nacionalidad-residencia

Observació: Si no es compleixen aquests requisits no podran matricular-se en l'Institut Cervantes per a realitzar la prova.

2. Instruccions
3. Documentació